Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske
← Повратак на Саопштења | Информисање јавности » Саопштења

Интензивнијим активностима полиције за безбједнији саобраћај

| Бањалука | Петак, 10. фебруар 2006.

Сваке године у саобраћај на путевима Републике Српске укључује се на хиљаде нових возила, али нажалост, старосна структура тих возила је на незавидно ниском нивоу. Ако направимо поређење са 1990-ом годином, у којој је на овом простору сваки седми становник био возач, а сваки десети становник посједовао моторно возило, онда се може закључити да је енормно повећање броја возача и возила, а прије свега возила старијих година производње, имало директан утицај на стање безбједности саобраћаја у РС. Посљедњих година биљежи се знатан пораст броја регистрованих возила због доскорашње либерализације увоза половних возила. Осим тога, овако динамичан развој друмског саобраћаја није на адекватан начин пропраћен повећањем и побољшањем путне инфраструктуре. Иако се у послијератном периоду више пажње посвећује модернизацији постојеће путне мреже, при чему сви њени елементи нису мијењани у складу са конструктивним карактеристикама (посебно брзином и носивошћу возила), у саобраћај се укључује врло мало савремено грађених или реконструисаних саобраћајница. Тако велик број возила на непромијењеној саобраћајној инфраструктури, старост возила, лоше стање путне мреже и неадекватно одржавање, посебно у зимским условима, непостојање и дотрајалост хоризонталне и вертикалне сигнализације на већини путних праваца, неријешен стационарни саобраћај у градским срединама, недисциплина учесника у саобраћају, неки су од фактора који се негативно одражавају и усложавају стање безбједности саобраћаја на путевима. Међу наведеним факторима високо мјесто заузима и недовољна едукованост и низак ниво саобраћајне културе код знатног дијела учесника у саобраћају, недосљедна примјена контролно – надзорних механизама, неодговарајућа казнена политика, дијелом превазиђена законска регулатива и слично. Овакав несклад у развоју друмског саобраћаја, путне инфраструктуре, возила и возача, неминовно је довео до погоршања услова под којима се одвија саобраћај, а самим тим и до усложњавања ситуације у области безбједности саобраћаја. Компарирајући укупан број саобраћајних незгода за период од 01.01. до 31.12.2005. године са бројем становника, возача, возила, бројем ауто – школа и техничких прегледа у РС, долази се до слиједећих показатеља: **- на 134,20 становника, једна саобраћајна незгода; - на 7.951,45 становника, погине један учесник у саобраћају; - на 474,43 становника, повређује се један учесник у саобраћају; - сваки 36,29 возач, проузрокује саобраћајну незгоду; - свако 22,99 возило учествује у саобраћајној незгоди; - на 3.361,12 становника једна ауто – школа; - на 1.370,12 возила, једно предузеће за вршење техничких прегледа.** Најчешћи узроци саобраћајних незгода су неприлагођена брзина возила, затим непоштивање првенства пролаза, непрописно претицање и обилажење, утицај алкохола, страна кретања, радње са возилом у саобраћају, грешке пјешака итд. У циљу унапређења и побољшања безбједности саобраћаја на путевима током протекле године предузето је низ мјера и активности. Провођене су појачане мјере контроле учесника у саобраћају у циљу спречавања прекршаја са различитих аспеката, акције појачане контроле мотоциклиста и возача бицикла са мотором, појачане контроле техничке исправности и регистрације моторних возила. У склопу сарадње са осталим друштвеним субјектима које су својом дјелатношћу везане за безбједност саобраћаја, такође су предузимане одговарајуће превентивне активности, између осталог, везане за техничку исправност возила, познавање саобраћајних прописа, заштиту школске дјеце у саобраћају, пјешака и слично (вама су статистички показатељи стања у области безбједности саобраћаја и показатељи о активностима полиције данас, уз саопштење уручени, а биће вам доступни и на WEB страници МУП-а РС). Уз активности за безбједнији саобраћај, вриједи истаћи, да су саобраћајни полицајци активно учествовали на сузбијању криминалитета као негативне друштвене појаве, кроз редовне и појачане активности контролом возила и возача. Да су у томе били успјешни илуструју подаци да су у 2005. години саобраћајни полицајци одузели 492 моторна возила, док је у 2.064 случаја извршено одузимање предмета и робе (цигарете, пића, грађа, одјевни артикли, дискови, прехрамбени производи и др.), што је више за 1237, односно 149,58 %, ухваћено је 323 извршилаца КД, од тога је 275 лица ухваћено непосредно на извршењу КД. Нужност побољшања стања у области безбједности саобраћаја, због још увијек великог броја саобраћајних незгода и тежих посљедица у људском и материјалном погледу, и у наредном периоду изискује синхронизовани приступ у смислу превенције кроз чвршћу сарадњу са субјектима чије су дјелатности везане за проблематику безбједности саобраћаја на путевима. Министарство унутрашњих послова, односно полиција Републике Српске, остаје и даље отворено за јавност и сарадњу са свим безбједносним структурама у Босни и Херцеговини и, наравно, са Полицијском мисијом Европске Уније у БиХ, са невладиним сектором, надлежним правосудним органима и судовима за прекршаје, а све с циљем даљег унапређивања безбједности свих учесника у саобраћају. Прилог: Статистички и графички прикази стања безбједности саобраћаја и активности и мјере полиције РС потражити на подстраници СТАТИСТИКЕ.