Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske
← Повратак на Сервисне информације | Информисање јавности » Сервисне информације

Апел грађанима да у складу са законом изражавају протест

| Бања Лука | Уторак, 12. јун 2018.

 

Министарство унутрашњих послова Републике Српске апелује на грађане да протесте у вези са цијеном нафтних деривата изражавају у складу са законским прописима, те да поштују законске прописе у области безбједности саобраћаја. У супротном МУП ће, у складу са законским прописима, санкционисати све оне који чине прекршаје непрописног  заустављања и паркирања возила. 

Законом о јавном окупљању Републике Српске уређена су јавна окупљања грађана, ради јавног изражавања политичких, социјалних и других увјерења и интереса, начин организовања мирних окупљања и јавних протеста.

У члану 3. овог Закона прописано је да је простор примјерен за јавни скуп, јавно мјесто које је приступачно и погодно за окупљање лица чији број и идентитет није унапријед одређен и на коме окупљање грађана не доводи до угрожавања права других лица, јавног морала, безбједности људи и имовине, здравља људи и ометања јавног саобраћаја. У ставу 2. овог члана прописано је да простор примјерен за јавни скуп, је и простор на којем се одвија јавни саобраћај када је могуће додатним мјерама обезбједити привремену измјену режима саобраћаја, као и заштиту здравља и безбједност људи и имовине.

 

Овим Законом, предвиђена је новчана казна 500-1.500 КМ за физичка лица која онемогуће несметан пролазак возилима полиције, хитне помоћи и ватрогасним возилима; организују јавно окупљање у близини болница, дјечијих вртића, основних школа, као и на магистралним, регионалним и локалним путевима на начин којим се угрожава безбједност саобраћаја, док је предвиђена казна за правна лица 3.000-9.000 КМ.

Законом о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ, чланом 69. прописано је да возач не смије да заустави или паркира возило на мјесту на којем би оно угрожавало безбједност других учесника у саобраћају, или представљало сметњу за нормално одвијање саобраћаја или кретање пјешака, те су прописане радње које је возач дужан предузети у случају да је возило принуђено да се заустави на коловозу.

Такође, чланом 73. и 74. овог закона прописани су елементи непрописног заустављања и паркирања, а у члану 75. истог закона прописано је да ће овлаштено лице одредити да се возило премјести на друго мјесто ако је заустављено или паркирано на мјестима из члана 73. и 74. наведеног закона. У члану 77. став 1., тачка 1. и ставу 2. прописане су радње које је возач дужан предузети у случају да је возило принуђено да се заустави на коловозу. 

Учесници у саобраћају који непоштују описане одредбе казниће се јединственом новчаном казном у износу од 40 КМ, док ће се новчаном казном казном од 100 КМ казнити учесник који не поступи по захтјеву израженом помоћу знака или према наредби овлаштеног лица.

У складу са Законом о јавном реду и миру Републике Српске лице које омета или спријечава дјеловање државних органа, да врше своје функције, казниће се новчаном казном од 500 до 1.500 КМ или казном затвора до 60 дана.

У складу са чланом 170. Закона о прекршајима Републике Српске овлаштени полицијски службеник може лице затечено у вршењу прекршаја, задржавањем, лишити слободе ако постоје околности које указују да ће лице поновити прекршај или довршити покушај прекршаја.

У вези са тим, полицијски службеници МУП-а Републике Српске су дана 11.06.2018. године, санкционисали 142 лица на подручју Републике Српске.

Напомињемо, МУП Републике Српске ће и у наредном периоду предузимати све мјере и радње у складу са Законом о јавном окупљању Републике Српске, Законом о основама безбједности саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини, Законом о јавном реду и миру Републике Српске и Законом о прекршајима Републике Српске.