Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske
← Повратак на Новости | Информисање јавности » Новости

Прес конференција о замјeни оружних листова

| Бањалука | Понедељак, 15. март 2010.

Министар унутрашњих послова Републике Српске Станислав Чађо упутио је позив свим власницима регистрованог оружја у Републици Српској да на вријеме изврше замејну оружних листова, с обзиром да је законски рок за замјену до 31. децембра 2010. године. „Рок за замјену оружних листова је већ био продужаван и неће битии више продужан. Аплеујем на све да изврше ову законску обавезу, јер су санкције веома озбиљне“, рекао је министар Чађо. Он је навео да је у пролошј години свега 10 до 15 одсто власника оружја замјенило оружне листове, а да је у циљу што бољег одзива грађана, Министарство смањило цијену оружног листа са 50 КМ на 30 КМ. Министар је истакао да ће МУП организовати цијели низ активности које се односе на замјену оружних листова, а једна од тих ће бити и састанци са спортски и ловачким друштвима. „МУП РС води рестриктивну политику када су у питању издавање одобрења за ношење оружја којих је у протекле четири године издатро 7.213. Број издатих одобрења у првих десет мјесеци 2009. године је 1.386, док је број издатих одобрења за 2006. годину 2.612. Значи поредећи 2009. годину са 2006. годину дошло је до смањења броја издатих одобрења за 46,93%. Проблем у РС представља заостало ратно наоружање и наше активности су контантно усмејрене на рјешавање овог проблема“, рекао је министар Чађо. Он је навео да је у првих десет мјесеци прошле године од грађана одузето 311 дугих цијеви, 213 пиштоља, 157 минско-експлозивних средства, 10.055 комада муниције. Од грађана је прикупљено:87 дугих цијеви,54 пиштоља, 124 минско-експлозивна средства и 4.310 комада муниције Начелница Управе за правне и кадровске послове МУП РС Индира Рогић рекла је да у складу са важећим Законом оружни лист се издаје на основу издатог одобрења за набављање оружја, а одобрење за набављање оружја се може издати лицу уколико приложи следеће доказе: - доказ да има навршену 21 годину, а за набављање спортског и ловачког оружја навршених 18 година живота, - увјерење о здравственој способности за држање и ношење оружја, - увјерење о невођењу кривичног поступка, - увјерење о невођењу прекршајног поступка, - увјерење о обучености за руковање ватреним оружјем, - увјерење о положеном ловачком испиту и чланству у ловачком удружењу, када је у питању набављање ловачког оружја, а такође, лице не смије бити кривично ни прекршајно кажњавано, односно водити се у прекршајној или казненој евиденцији, што провјерава надлежни орган службеним путем (лица којима је казна брисана из евиденције не сматрају се кажњаваним). Одобрење за набављање оружја неће се издати лицу које не испуњава наведене услове или уколико то налажу интереси безједности. Оружни лист се издаје за свако оружје понаособ тј. један оружни лист за једно оружје.