Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske
← Повратак на Саопштења | Информисање јавности » Саопштења

Забрана и ограничење саобраћаја

| Бањалука | Петак, 19. септембар 2003.

На основу члана 112. став 1. Закона о административној служби у Управи Републике Српске («Сл.гласник Републике Српске» број 16/02), а у вези са чланом 166. став 2. Закона о безбједности саобраћаја на путевима, («Сл.лист СР БиХ» број 3/90) и Закона о измјенама и допунама Закона о безбједности саобраћаја на путевима («Сл.лист СР БиХ» број 9/90 и 11/90), а у циљу стварања претпоставки за безбједније одвијање саобраћаја у поводу отварања меморијалног центра “Поточари”, на дан 20.09.2003. године у Поточарима-Сребреница, Министар унутрашњих послова д о н о с и

>>**Н А Р Е Д Б У** О ЗАБРАНИ И ОГРАНИЧЕЊУ САОБРАЋАЈА НА ДИЈЕЛУ МАГИСТРАЛНИХ И РЕГИОНАЛНИХ ПУТЕВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ I<<

Дана 20.09.2003. године, од 07,00 до 18,00 часова, забрањује се саобраћај за теретна моторна возила носивости преко пет тона на магистралном путу М-4 од МЕЛ Мемићи до Каракаја, на магистралном путу М-19 од Каракаја-Зворника-Коњевић Поља-Милића-Власенице, на магистралном путу М-19.2 од Власенице до МЕЛ Лука, на регионалном путу Р-454 од Коњевић Поља до Братунца и регионалном путу Р-453 од Братунца до Сребренице.

>>II<<

Максимална дозвољена брзина кретања свих учесника у саобраћају на овим путним правцима ограничава се на 60 km/h.

>>III<<

На дијелу регионалног пута Р-453 од Жутог моста до Сребренице забрањује се паркирање и заустављање за сва моторна возила у времену од 07,00 до 16,00 часова, као и саобраћај свих моторних возила осим возила хитне помоћи и возила под пратњом у времену од 10,30 до 14,00 часова.

>>IV<<

Ова Наредба ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у средствима информисања.