Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

Похвале

Жалбе

на рад полицијског службеника


ЦЕНТАР ЗА ОБУКУ


Начелник

Контакт

051/508-281
051/585-486
czo@mup.vladars.net
Булевар Десанке Максимовић 4, 78000 Бања Лука.


ОБАВЕЗЕ


Центар за обуку организује и спроводи полицијску обуку из области стручног оспособљавања и усавршавања полицијских службеника. Такође, пружа подршку у реализацији обуке Специјалној антитерористичкој јединици као и Управи за полицијску обуку, израђује приједлоге подзаконских аката и појединачних аката везаних за надлежност и дјеловање Центра за обуку, координира, организује и усмјерава рад Јединица, тимова и одјељења Центра за обуку, сарађује у изради Програма обуке полицијских службеника, пружа стручну помоћ и врши инструктивно усмјеравање у циљу што квалитетније реализације наведеног програма. Уз то, предлаже мјере за унапређење стручног усавршавања и даје иницијативе и приједлоге за израду наставних планова и програма, издаје исправе о степену стручне оспособљености по завршетку стручног усавршавања и води потребне евиденције.


Организациона шема