Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

ЦЕНТАР ЗА ОБУКУ


Начелник

Младен Марић је рођен 12.06.1979. године у Прњавору. Завршио је Средњу школу унутрашњих послова 1998. године у Бањалуци, а затим Полицијску академију у Београду 2002. године, а 2014. године мастер студије на Правном факултету у Београду. Радни однос у МУП-у Републике Српске засновао је 1998. године као приправник у СЈБ Прњавор. У свом досадашњем радном искуству обављао је послове инспектора за послове безбједности саобраћаја, инспектора полиције, инспекторa, замјеника командира, од 2006. године послове командира Полицијске станице за безбједност саобраћаја Бања Лука, од 2010. године послове начелника Одјељења за безбједност саобраћаја, од краја 2011. године послове начелника Јединице за послове безбједности саобраћаја, а од почетка 2012. године послове начелника Центра јавне безбједности Бања Лука. Од фебруара 2015. године обављао је дужност замјеника начелника Управе полиције, а послове начелника Центра за обуку обавља од марта 2018. године.

Контакт

051/508-281
051/585-486
czo@mup.vladars.net
Булевар Десанке Максимовић 4, 78000 Бања Лука.


ОБАВЕЗЕ


Центар за обуку организује и спроводи полицијску обуку из области стручног оспособљавања и усавршавања полицијских службеника. Такође, пружа подршку у реализацији обуке Специјалној антитерористичкој јединици као и Управи за полицијску обуку, израђује приједлоге подзаконских аката и појединачних аката везаних за надлежност и дјеловање Центра за обуку, координира, организује и усмјерава рад Јединица, тимова и одјељења Центра за обуку, сарађује у изради Програма обуке полицијских службеника, пружа стручну помоћ и врши инструктивно усмјеравање у циљу што квалитетније реализације наведеног програма. Уз то, предлаже мјере за унапређење стручног усавршавања и даје иницијативе и приједлоге за израду наставних планова и програма, издаје исправе о степену стручне оспособљености по завршетку стручног усавршавања и води потребне евиденције.


Организациона шема