Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

УПРАВА ЗА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИЈСКЕ И ИМОВИНСКЕ ПОСЛОВЕ


Начелник управе

Бранка Савић, рођена је 07.05.1963. године у Бањој Луци, гдје је завршила основну и средњу школу. Дипломирала је 1986. године на Економском факултету у Бањој Луци. У Београду је завршила постипломски студиј и одбранила докторат, те стекла звање доктора економских наука. У претходном периоду обављала је сљедеће послове и задатке: од 1986. до 2000. године - шеф рачуноводства, шеф финансијске оперативе и начелник Сектора за финансије у РЗ „Космос“; од 2000. до 2005. године - начелник Одјељења за финансије у Фонду за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске; од 2005. године - координатор увођења трезорског пословања у Граду Бања Лука, шеф извршења буџета Града Бања Луке; од 2008. године интерни ревизир у Граду Бања Лука и свим његовим буџетским корисицима, руководилац Одсјека интерне ревизије у Градској управи Бања Лука. Од 01.05.2015. године обавља послове начелника Управе за материјално-финансијске и имовинске послове.

Контакт

051/334-364
051/334-394
umf@mup.vladars.net
Булевар Десанке Максимовић 4, 78000 Бања Лука.


ОБАВЕЗЕ


Управа за материјално-финансијске и имовинске послове - припрема и реализује програм модернизације органа Министарства, управља путем трезорског пословања финансијским средствима МУП-а, сачињава финансијске извјештаје, и одговорна је за процес планирања и цјелокупно финансијско пословање. Врши централизовану набавку материјала, услуга, реализацију капиталних пројеката, врши набавку наоружања и опреме за полицију, службених возила за потребе Министарства, врши одржавање возног парка, обавља рачуноводствено-финансијске и имовинско-правне послове Министарства, припрема анализе и информације о стању и кретању материјално-финансијских средстава, обавља све послове у вези са изградњом, реконструкцијом, адаптацијом и опремањем објеката Министарства, води евиденцију о стамбеном фонду Министарства, сарађује са одговарајућим републичким органима и организацијама, пословним банкама, заједницама осигурања имовине и лица, и другим институцијама у вези вршења послова и задатака из домена рада Министарства.


Организациона шема