Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

СЛУЖБА МИНИСТРА


Начелник Службе министра

Љиљана Јокић, рођена је 15.10.1957. године у Саници. Завршила је Правни факултет у Бањалуци 11.07.1980. У Министарству унутрашњих послова запослена је од 01.04.1999. године. На пословима начелника Службе министра је од 30.04.2013. године.

Контакт

051/338-478
051/338-844
mup@mup.vladars.net
Трг Републике Српске бр.1, 78000 Бања Лука


НАДЛЕЖНОСТИ


 • организује и учествује у изради програма рада и извјештаја о раду Министарства и прати реализацију програма,
 • организује и прати благовремену припрему материјала за сједнице Владе Републике Српске (у даљем тексту: Влада), Народне скупштине Републике Српске (у даљем тексту: Народна скупштина) и стара се о извршавању одлука Владе и Народне скупштине,
 • координира припрему мишљења на прописе које доноси Парламентарна скупштина БиХ и други органи на нивоу БиХ, а који су у непосредној вези са радом Министарства,
 • врши припреме за одржавање сједница Стручног колегија и стара се о спровођењу његових закључака,
 • прати реализацију послова и задатака у области унутрашњих послова, реализацију закључака ових органа који се односе на Министарство,
 • прати и проучава материјале о питањима и проблемима из области унутрашњих послова и о томе информише министра и предлаже конкретне мјере,
 • прати и информисање јавности о раду Министарства и остварује одређене задатке на плану сарадње Министарства са средствима информисања,
 • координира послове међународне сарадње у складу са законским прописима Републике Српске и Босне и Херцеговине и споразумима потписаним са полицијским структурама Босне и Херцеговине и Брчко Дистрикта,
 • врши послове у вези са припремама за одржавање савјетовања и других састанака које организује и држи министар, послове пријема поште упућене министру, припрема и шаље одговоре министра,
 • стара се о документима и материјалима који су достављени министру,
 • врши одређене протоколарне послове,
 • прати рад организационих једница Министарства,
 • анализира појавне облике, предузима мјере унапређења и прати стање безбједности у Републици.

Организациона шема