Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

УПРАВА ЗА ПОЛИЦИЈСКУ ОБУКУ


Начелник управе

Др Миле Шикман,рођен је 16.07.1979. године у Јајцу. Дипломирао је на Полицијској академији у Београду 2002. године, као најбољи студент у генерацији. Поред тога, стекао је научни степен магистра наука безбједности и доктора правних наука. У МУП-у Републике Српске је запослен од 1998. године. Дужност начелника Управе за полицијско образовање обавља од 15.02.2009. године.

Контакт

051/333-601
051/333-698
http://education.muprs.org/
nacelnik@education.muprs.org
Булевар Војводе Живојина Мишића 10A, 78000 Бања Лука


ОБАВЕЗЕ


Управа за полицијско образовање врши школовање, стручно оспособљавање и усавршавање кадрова за рад у Министарству односно другим полицијским агенцијама, припрема наставне планове и програме школовања, стручног усавршавања, израђује приједлоге подзаконских аката и појединачних аката везаних за надлежност и дјеловање Управе. Обезбјеђује интернатске услове за смјештај и исхрану студената Високе школе унутрашњих послова и полазника свих видова обука на Полицијској академији који испуњавају услове за смјештај и исхрану у интернату. Води евиденције и документацију о васпитнообразовној дјелатности, издаје јавне исправе о степену стручне оспособљености (звању) по завршетку школовања и стручног усавршавања. Остварује потребну сарадњу са високошколским и другим научним установама у области научно-пословне сарадње, коришћења услуга које обезбјеђује Универзитет Бања Лука у складу са уговором о придруженом чланству. Бави се научно-истраживачким радом и издавачком дјелатношћу, а врши и друге послове у вези са школовањем, оспособљавањем и усавршавањем кадрова за рад у Министарству или другим полицијским агенцијама као и оспособљавање припадника физичког и техничког обезбјеђења.


Организациона шема