Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

УПРАВА ЗА ОРГАНИЗОВАНИ И ТЕШКИ КРИМИНАЛИТЕТ


Начелник управе

Дарко Илић, рођен је 1976. године у Бањалуци, гдје је завршио основну, средњу и вишу школу, као и факултет друштвеног смјера. Радни однос у Министарству унутрашњих послова Републике Српске засновао је 1997. године, гдје је обављао различите послове на руководећим позицијама криминалистичке полиције. Више пута награђиван за исказану професионалност и пожртвованост због расвјетљавања више сложених кривичних дјела у Републици Српској. Од 2006. године до 31. јуна 2016. године био је шеф Одјељења за истраге и безбједност Специјалног тужилаштва Републике Српске.

Контакт

051/331-227
051/331-275
uоtk@mup.vladars.net
Булевар Десанке Максимовић 4, 78000 Бања Лука.


ОБАВЕЗЕ


Управа за организовани и тешки криминалитет врши надзор и контролу над законитошћу рада организационих јединица; врши послове спречавања, откривања и спроводи непосредне истраге кривичних дјела утврђених Законом о сузбијању корупције, организованог и најтежеих облика привредног криминалитета; ради на предметима везаним за наведена дјела делегираним из других организационих јединица, проналажењу и хапшењу извршилаца кривичних дјела организованог криминалитета; предузима активности на привођењу извршилаца надлежном тужилаштву, на основу наредби тужилаштва и у складу са Законом о кривичном поступку и Кривичним законом; прикупља обавјештајна сазнања и доказе о наведеним облицима криминалитета; прати и анализира стање безбједности и појаве које погодују настанку и развоју организованог криминалитета; организује и обавља криминалистичко оперативне и стручне послове; предузима посебне истражне радње у складу са Законом о кривичном поступку а на основу наредбе судије за претходни поступак; организује, непосредно руководи и учествује у одређеним акцијама из области спречавања и откривања најсложенијих кривичних дјела, проналажењу и хватању њихових извршилаца; врши усмјеравање, надзор и координацију оперативних активности на прикупљању података, анализира прикупљене податке и оперативно усмјерава њихово кориштење; даје препоруке за предузимање даљих мјера и радњи, сарађује сa другим организационим јединицама, води прописане евиденције и проводи мјере заштите података; врши криминалистичко-обавјештајно прикупљање података за лица за која се располаже сазнањима да су извршиоци кривичних дјела или се доводе у везу са извршењем кривичних дјела, као и за лицима над којима је отворена криминалистичка обрада у складу са Законом о кривичном поступку; остварује сарадњу са државним органима, Службом за ревизију јавног сектора, Управом за индиректно опорезивање, Пореском управом и другим финансијским институцијама, у пословима од значаја за ефикасно спречавање и откривање најсложенијих облика криминалитета, као и полицијама других земаља у криминалистичко-обавјештајном раду; учествује у одабиру и провођењу едукација полицијских службеника у пословима криминалистичко-обавјештајног рада, као и пословима прикривених истрага; учествује у легендирању истражилаца и пружа им логистичку подршку; уводи у предмет прикривеног истражиоца и информатора у складу са одредбама Закона о кривичном поступку; пружа стручну помоћ ЦЈБ, надзире обављање послова у том подручју; учествује у изради нормативних аката, извјештаја и других стручних материјала; врши процјене, планирање и извођење акција са другим носиоцима јавних овлаштења у циљу ефикасније борбе против криминалитета; обавља и друге послове из свог подручја рада.


Организациона шема