Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

УПРАВА ЗА ОРГАНИЗОВАНИ И ТЕШКИ КРИМИНАЛИТЕТ


Начелник управе

Дарко Илић, рођен 1976. године у Бања Луци гдје је завршио основну, средњу, вишу школу и Правни факултет гдје је стекао академско звање дипломирани правник. Радни однос у Министарству унутрашњих полова РС засновао је 1997. године гдје је обављао различите послове и то: инспектор криминалистичке полиције, Одсјек за имовинске деликте, ЦЈБ Бања Лука; инспектор криминалистичке полиције, одсјек за крвне деликте, ЦЈБ Бања Лука; начелник одјељења за сузбијање општег ктимилалитета, ЦЈБ Бања Лука; инспектор Управе криминалистичке полиције, МУП РС; шеф Одјељења за истраге и безбједност при Специјалном тужилаштву РС, више пута награђиван за исказану професионалност због расвјетљавања више сложених кривичниох дјела у РС.

Контакт

051/331-227
051/331-275
uоtk@mup.vladars.net
Булевар Десанке Максимовић 4, 78000 Бања Лука.


НАДЛЕЖНОСТИ


 • врши надзор и контролу над законитошћу рада организационих јединица;
 • врши послове спречавања, откривања и спроводи непосредне истраге кривичних дјела утврђених Законом о сузбијању корупције, организованог и најтежеих облика привредног криминалитета;
 • ради на предметима везаним за наведена дјела делегираним из других организационих јединица, проналажењу и хапшењу извршилаца кривичних дјела организованог криминалитета;
 • предузима активности на привођењу извршилаца надлежном тужилаштву, на основу наредби тужилаштва и у складу са Законом о кривичном поступку и Кривичним закоником;
 • прикупља обавјештајна сазнања и доказе о наведеним облицима криминалитета;
 • прати и анализира стање безбједности и појаве које погодују настанку и развоју организованог криминалитета;
 • организује и обавља криминалистичко оперативне и стручне послове;
 • предузима посебне истражне радње у складу са Законом о кривичном поступку, а на основу наредбе судије за претходни поступак;
 • организује, непосредно руководи и учествује у одређеним акцијама из области спречавања и откривања најсложенијих кривичних дјела, проналажењу и хватању њихових извршилаца;
 • врши усмјеравање, надзор и координацију оперативних активности на прикупљању података, анализира прикупљене податке и оперативно усмјерава њихово кориштење;
 • даје препоруке за предузимање даљих мјера и радњи,
 • сарађује сa другим организационим јединицама,
 • води прописане евиденције и проводи мјере заштите података;
 • врши криминалистичко-обавјештајно прикупљање података за лица за која се располаже сазнањима да су извршиоци кривичних дјела или се доводе у везу са извршењем кривичних дјела, као и за лицима над којима је отворена криминалистичка обрада у складу са Законом о кривичном поступку;
 • остварује сарадњу са државним органима, Службом за ревизију јавног сектора, Управом за индиректно опорезивање, Пореском управом и другим финансијским институцијама, у пословима од значаја за ефикасно спречавање и откривање најсложенијих облика криминалитета, као и полицијама других земаља у криминалистичко-обавјештајном раду;
 • учествује у одабиру и провођењу едукација полицијских службеника у пословима криминалистичко-обавјештајног рада, као и пословима прикривених истрага;
 • учествује у легендирању истражилаца и пружа им логистичку подршку;
 • уводи у предмет прикривеног истражиоца и информатора у складу са одредбама Закона о кривичном поступку;
 • пружа стручну помоћ полицијским управама, надзире обављање послова у том подручју;
 • учествује у изради нормативних аката, извјештаја и других стручних материјала;
 • врши процјене, планирање и извођење акција са другим носиоцима јавних овлаштења у циљу ефикасније борбе против криминалитета;
 • обавља и друге послове из свог подручја рада.

Организациона шема