Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske
← Povratak na Novosti | Informisanje javnosti » Novosti

Sprečavanje fiktivnih prijava prebivališta na području opštine Trnovo

| Banja Luka | Petak, 11. avgust 2017.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske će u narednom periodu vršiti pojačane provjere prijava mjesta prebivališta na području opštine Trnovo, a sve kako bi spriječili fiktivne prijavei moguće manipulacije.
Podsjećamo, vanredni izbori za načelnika opštine Trnovo zakazani su za 24. septembar ove godine.
U postupku prijave prebivališta građani su dužni da daju tačne i istinite podatke, a kao valjan osnov za prebivalište na adresi na kojoj se prijavljuju, smatra se jedan od sljedećih dokaza:
1. dokaz o vlasništvu ili suvlasništvu stana ili posjedu stana, kuće ili drugog objekta za stanovanje,
2. ovjeren ugovor o zakupu ili ovjeren ugovor o podstanarskom odnosu uz ovjeren dokaz o vlasništvu ili suvlasništvu ili posjedu stanodavca,
3. potvrda da se pred nadležnim organom vodi spor o vlasništvu, odnosno da je pokrenut legalizacije ili uknjižavanja objekta, stana ili kuće na adresi na kojoj se prijavljuje prebivalište,
4. kao valjan dokaz smatraće se i ovjerena izjava stanodavca da daje pristanak da određeno lice bude prijavljeno na njegovoj adresi,
5. bračni ili vanbračni partner ili srodnici, moći će da prijave prebivalište na adresi, samo uz prilaganje dokaza o bračnom ili vanbračnom stanju.
Lice koje da neistinite podatke čini prekršaj za koji je propisana novčana kazna u iznosu od 30 KM do 300 KM.