Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske
← Povratak na Novosti | Informisanje javnosti » Novosti

Novi rok za zamjenu isteklog oružnog lista

| Foča | Petak, 27. april 2018.

Policijska uprava Foča obavještava građane da je 24.04.2018. godine na snagu stupio Zakon o izmjenama Zakona o oružju i municiji Republike Srpske kojim je propisano da su vlasnici oružja za ličnu bezbjednost (pištolji i revolveri) obavezni da do 31. decembra 2018. godine podnesu zahtjev za izdavanje novog oružnog lista kojem je istekao rok važnosti.

Osnovni cilj donošenja ovakvih izmjena Zakona, jeste da se vlasnicima oružja omogući da, ukoliko su propustili dosadašnje rokove za zamjenu nevažećih oružnih listova, a žele da zadrže oružje za ličnu bezbjednost, omogući da izvrše zamjenu, a ne da budu prekršajno sankcionisani.

Vlasnici oružja, uz zahtjev za zamjenu oružnog lista (zbog isteka roka važnosti)dužni su priložiti sljedeće: fotokopiju lične karte, uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, uvjerenje o nevođenju prekršajnog postupka, 30,00 KM republičke administrativne takse, dokaz o uplaćenoj naknadi za obrazac oružnog lista u iznosu od 20,00 KM i oružni list čiji je rok važnosti istekao.

 

Oružni list za oružje za ličnu bezbjedost izdaje se sa rokom važenja od deset godina, a za lica starija od 65 godina života izdaje se sa trajnim vađenjem.

 

Policijska uprava Foča apeluje na građane da u zakonski predviđenom roku izvrše zamjenu nevažećih oružnih listova.