Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske
← Povratak na Novosti | Informisanje javnosti » Novosti

Pozitivan revizijski izvještaj finansijskog poslovanja MUP-a

| Banja Luka | Utorak, 29. maj 2018.

Poslovanje Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u 2017. godini Glavnaslužbaza reviziju javnog sektora Republike Srpske, ocijenila je kao uspješnu u pogledu izvršenja planiranih nabavki i usklađenosti poslovanja sa Zakonom o javnim nabavkama BiH.
Revizija je obuhvatila reviziju finansijskih izvještaja i reviziju usklađenosti poslovanja sa relevantnim propisima. Ocijenjeno je da finansijski izvještaji istinito i objektivno prikazuju, u svim materijalno značajnim aspektima, finansijsko stanje imovine i obaveza na dan 31.12.2017. godine, te da su izvršene finansijske transakcije i informacije prikazane u skladu sa propisima kojima su regulisane.
Takođe, uzakonskom roku izmirene su sve obaveze prema zaposlenima u MUP-u, kao i prema svim dobavljačima.
Ministarstvo je u 2017.godini obavilo 132 postupka nabavke, te planiralo javne nabavke u ukupnom iznosu 30.241.570 KM, od kojih napominjemo nabavke uniformi, izgradnju,adaptacijui sanacijuu Centru za obuku u Zalužanima,te niz drugih postupaka.