Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske
← Povratak na Servisne informacije | Informisanje javnosti » Servisne informacije

Održana mjesečna pres konferencija

| Trebinje | Ponedeljak, 11. jun 2018.

Policijska uprava Trebinje je održala konferenciju za medije, na kojoj su predstavljeni rezultati rada u mjesecu maju 2018. godine.
Načelnik Žarko Laketa je rekao: „Ova policijska uprava je u mjesecu maju imala određene rezultate iz oblasti stanja javnog reda i mira, iz oblasti bezbjednosti saobraćaja, kriminaliteta i drugih radnji koje je sprovodila ova uprava, na osnovu svih tih pokazatelja možemo zaključiti da je stanje bezbjednosti koje operativno pokriva Policijska uprava Trebinje na dobrom nivou. Broj narušavanja javnog reda  i mira je manji za nekih 3.1%. Kada govorimo o javnom redu i miru treba istaći da u ovom mjesecu nije bilo napada na policijske službenike u uspostavljanju narušenog javnog reda i mira. Kada je u pitanju bezbjednost saobraćaja možemo da kažemo da je stanje bezbjednosti saobraćaja na zadovoljavajućem nivou. Broj nezgoda je u znatnom opadanju u odnosu na 2017. godinu kada je evidentirano 38, a u 2018, godini 33 saobraćajne nezgode. Kada je riječ o migrantima, u 2018. godini locirano je ukupno 71 strani državljanin, od njih 62 su porijeklom iz Sirije, 7 iz Iraka, 1 iz Somalije i 1 iz Jemena. Najveći broj migranata lociran je na području koje operativno pokriva policijska stanica Gacko, ukupno 44 lica, Trebinje 18 lica, Bileća 6 lica i Nevesinje 3 lica. Kad je u pitanju spriječavanje i otkrivanje kriminaliteta posebno ću se osvrnuti na jedan događaj iz 2016. godine. U tom periodu imali smo jedan predizborni dio, odnosno predizbornu kampanju za izbore. Tada se na portalu Trebinje live  pojavili određeni komentari, zapravo prijetnje licima koja su tada učestvovala u predizbornoj kampanji. Upućena je prijetnja sadašnjem gradonačelniku Grada gospodinu Petroviću. Takođe, u tom istom periodu upućene su prijetnje i sadašnjem narodnom poslaniku gospodinu Iliji Tamindžiji. Ova policisjka uprava zajedno sa Upravom kriminalističke policije i Jedinicom za visokotehnološki kriminalitet, smo nastavili rad na ovome predmetu i došli smo do izvršilaca ovih kd. Tako da su lica koja su privedena u ovu Policijsku upravu u potpunosti  priznali ovo krivično djelo i nakon dokumentovanja ovog kd, dana 25.08.2017. godine, policijski službenici SKP-a PU Trebinje su dostavili Izvještaj o  počinjenom krivičnom djelu „Ugrožavanje sigurnosti“ protiv dva lica iz Trebinja.“
Načelnik Sektora policije, Siniša Laketa je istakao: „
Umaju 2018. godine evidentirana su 22 slučajanarušavanja JRiM-a, što je manje za 14 prekršaja ili 38.9% u odnosu na isti period 2017. godine. Posmatrano po opštinama najviše prekršaja počinjeno je na području grada Trebinja – 7, Nevesinje 5, Gacko i Bileća po 4 i LJubinje 2. Evidentirane su ukupno 33 saobraćajne nezgode, manje za pet od čega: jedna nezgoda sa poginulim licem, dvije sa teško povrijeđenim, dvije sa lakše povrijeđenim licima i 28 sa materijalnom štetom. Ukupno evidentirano 1057 prekršaja iz oblasti bezbjednsoti saobraćaja. Iz saobraćaja je isključen 61 vozač, od kojih 36 zbog vožnje pod uticajem alkohola, 19 zbog vožnje prije sticanja prava na upravljanje motornim vozilom, 3 zbog vožnje pod uticajem opijata.“
Načelnik Sektora kriminalističke policije Bojan Dabić se kratko osvrnuo na broj evidentiranih i rasvjetljenih krivičnih djela. „PU Trebinje je, u maju 2018. godine, evidentirala29 krivična djela,više za dva krivična djelau odnosu na uporedni period. Od ukupnog broja krivičnih djela po poznatom počiniocu prijavljeno je 20 kd, dok je po NN-u prijavljeno 9 kd. Rasvijetljeno je osam krivičnih djela iztekućeg perioda. Nadležnim tužilaštvima podneseno je 27 izvještaja protiv 36 lica od kojih je 35 muškog pola i  jedno ženskog pola. Od ukupno prijavljenih 36 lica, 10 je povratnika i dva maloljetnika.“ Iz oblasti opšteg kriminaliteta evidentirana su 23 kd. Za ova kd podnesen je 21 izvještaj protiv 21 lice, od kojih su 8 povratnici i 2 maloljetnici. Iz oblasti imovinskih delikata evidetirano je 9 kd, za ova kd podneseno je 9 izvještaja protiv 8 lica. Iz oblasti kd protiv života i tijela evidentirano je 6 kd, za koja je podneseno 6 izvještaja protiv 7 lica. U ovim kd povrijeđeno je 6 lica, u pitanju su 4 kd „Laka tjelesna povreda“, 1 kd „Teška tjelesna povreda“ i 1 kd „Učestvovanje u tuči“. Iz oblasti zloupotreba opojnih droga evidentirano je 10 slučaja zloupotrebe opojnih droga: 2 kd Neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga, 8 prekšaja. Ukupno je zaplenjeno 9,18 kg opojne droge marihuane i 2 g opojne droge amfetamin. Iz oblasti privrednog kriminaliteta evidentirana su 2 kd i to „Nedozvoljena trgovina“. Podnesena su 2 izvještaja protiv 11 lica. Bitno je istaći da je realizovana operativna akcija „Fokus“, podnesen je 1 izvještaj protiv 10 lica. Što se tiče maloljetnih lica, evidentirana su 2 maloljetnika, kao izvršioci  2 kd, 1 kd „Teška tjelesna povreda“ i 1 kd „Tjelesna povreda“.