Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske
← Povratak na Novosti | Informisanje javnosti » Novosti

DEMANT

| Banja Luka | Petak, 28. septembar 2018.


U cilju objektivnog informisanja javnosti Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske demantuje navode koje je juče iznio predsjedavajući Savjeta ministara BiH Denis Zvizdić, da je MUP Republike Srpske glavni faktor zbog kojeg se pitanje utvrđivanja nacionalne kontakt tačke odgađa, kao i da kontakt tačka treba biti samo u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela BiH.

 Izjava  predsjedavajućeg Zvizdića da pitanje kontakt tačke nije bilo na sjednicama Savjeta ministara BiH nije tačna. Podsjećamo javnost, naročito predsjedavajućeg Zvizdića, da je na 22. sjednici održanoj 08. septembra 2015. godine Savjet ministara razmotrio i usvojio Izvještaj o obavljenim pregovorima za zaključivanje Sporazuma o operativnoj i strateškoj saradnji između BiH i Evropola i usvojio zaključak o usvajanju teksta Sporazuma koji je dogovoren u procesu pregovaranja.

 Nakon  toga, Predsjedništvo BiH je usvojilo prijedlog Sporazuma, a ministar bezbjednosti BiH dobio ovlaštenje da ga potpiše. Sporazum je potom ratifikovan  od strane Evropskog parlamenta i Parlamentarne skupštine BiH čime je u potpunosti pravno zaokružen proces definisanja jednog međunarodnog ugovora. To znači da se BiH, sa svojim institucijama obavezala da će navedeni Sporazum sprovesti.

 Tvrdnja predsjedavajućeg Zvizdića da kontakt tačka za saradnju sa Evropolom treba biti u DKPT je neosnovana i zakonski neutemeljena. Naime, Uredbom o Evropolu  je definisano da su „nadležna tijela država članica” za saradnju sa Evropolom sva policijska tijela i druge službe za izvršavanje zakonodavstva koje postoje u državama članicama, a koje su prema nacionalnom zakonodavstvu odgovorne za sprečavanje i suzbijanje krivičnih djela, uključujiući i ona krivična djela iz nadležnosti Evropola.

Nacionalna kontakt tačka ne može biti u DKPT, jer ova instutucija ne može vršiti istrage krivičnih djela iz mandata Evropola, niti ima pristup podacima potrebnim za saradnju sa Evropolom, što je očigledno uvidom u nadležnosti iste koje su propisane članom 6. Zakona o direkciji za koordinaciju policijskih tijela i o agencijama za podršku policijskoj strukturi BiH.

S obzirom da je prethodno navedeno da DKPT nema operativna ovlaštenja, pozivamo predsedavajućeg Zvizdića da nam objasni „logičnu postavku“ da „profesionalci“ DKTP-a koji se ne bave operativnim poslovima, upravo po tim pitanjima sarađuju sa Evropolom. Naime, u nacionalnoj tački bi trebalo da rade predstavnici agencija za sprovođenje zakona u BiH, između ostalog i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, koji imaju nadležnost da postupaju u otkrivanju i dokazivanju krivičnih djela i koji su definitivno profesionalci u svom poslu, tako da predsjedavajući Zvizdić može biti uvjeren da profesionalizma neće nedostajati.

Na Konvenciji šefova evropskih policija, koja je održana u sjedištu Evropola 26. i 27. septembra 2018. godine i na kojoj je učestvovao i direktor policije Republike Srpske Darko Ćulum, upozoreno je da do sada razmijenjene informacije sa BiH nemaju pravni osnov i da su razmijenjene na nezakonit način. Na Konvenciji je, takođe, zaključeno da će se na predstojećoj sjednici Upravnog odbora Evropola raspravljati o povlačenju Siena aplikacije iz BiH, jer rok (30.09.2018. godine) koji je Evropski komesar za migracije, unutrašnje poslove i državljanstvo postavio za uspostavljanje Zajedničke kontakt tačke očigledno neće biti ispoštovan.

Podsjećamo da je Delegacija Evropske unije u BiH nedavno upozorila da nesprovođenje Operativnog sporazuma može imati „ozbiljne posljedice za bezbjednost BiH i njenih građana“, te da će se „podrivanje saradnje sa Evropolom odraziti na sigurnost BiH i njenih građana“, te uticati na „kredibilitet posvećenosti Bosne i Hercegovine borbi protiv teških oblika kriminala i organizovanog kriminala, te jačanja vladavine prava, a posebno u pogledu Mišljenja Evropske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u EU“.

Ovakvim izjavama, kao što je ova predsjedavajućeg Zvizdića, i namjernim odugovlačenjem uspostavljanja Zajedničke kontakt tačke za saradnju sa Evropolom kako je definisana Operativnim sporazumom, BiH se dovela na korak do suspenzije Operativnog sporazuma sa Evropolom, čime bi se desetogodišnji proces mogao vratiti na sami početak, što bi bilo prvi put u istoriji Evropola.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske sve vrijeme insistira da se Sporazum primjeni onako kako je utvrđen i potpisan, te odlučno odbacuje navode da su postupci MUP-a glavni razlog odgađanja uspostavljanja kontakt tačke.