Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske
← Povratak na Novosti | Informisanje javnosti » Novosti

MUP Republike Srpske uvodi mogućnost pružanja psihološke pomoći i podrške policijskim službenicima

| Banja Luka | Petak, 12. oktobar 2018.

U okviru Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u narednom periodu djelovaće organizaciona jedinica koja ima  zadatak da policijskim službenicima pruža psihološku pomoć i podršku po modelu „Peer to peer“. Ova novina u radu Ministarstva sprovodi se kroz aktivnosti tvining projekta IPA 2012 „Jačanje sprovođenja zakona“.
Potreba za ovakvom podrškom u radu policijskih službenika ukazala se s obzirom na njihovu svakodnevnu izloženost stresnim situacijama i opasnostima s kojima se suočavaju u obavljanju svojih poslova: suočavanje sa stradalima u saobraćajnim nezgodama i žrtvama krivičnih djela, među kojima mogu biti i djeca, upotreba sredstava sile, upotreba vatrenog oružja, suočavanje sa stradanjem kolega i sličnim situacijama. Sve ovo može da utiče na njihovo mentalno zdravlje i psihološku stabilnost, što je razlog da zatraže pomoć iskusnih kolega, kao i psihologa.
Upravo na ovom modelu, pružanja stručne psihološke i profesionalne pomoći, baziran je i rad Tima za pružanje psihološke pomoći i podrške policijskim službenicima MUP-a Republike Srpske. U okviru ovog tima radiće policijski povjerenici, u svakoj policijskoj upravi po jedan, te pet psihologa, a u julu ove godine stupilo je na snagu i uputstvo o radu ovog tima. 
„Policijski povjerenik“ je policijski službenik koji je završio odgovarajuće obuke iz oblasti socijalnih vještina i koji uživa ugled i povjerenje u svom kolektivu i među kolegama i koji će, uz podršku i instrukcije psihologa, pružiti psihološku podršku policijskom službeniku ako se za tim ukaže potreba.
Ovakav model pružanja pomoći i podrške policijskim službenicima uveden je po uzoru na rad policijskih agencija u drugim zemljama. Takođe, u svijetu se obilježava i Dan mentalnog zdravlja, 10. oktobar, što ukazuje na potrebu da se ovoj temi posveti više pažnje.