Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske
← Povratak na Novosti | Informisanje javnosti » Novosti

U 2018. godini održano zadovoljavajuće stanje bezbjednosti

| Prijedor | Srijeda, 23. januar 2019.

      Rukovodstvo Policijske uprave Prijedor, 23.01.2019. godine, održalo je redovnu konferencija za novinare, na kojoj su prezentovani rezultati rada za proteklu 2018. godinu.
       U uvodnom izlaganju načelnik PU Prijedor Dalibor Ivanić, istakao je da je u protekloj 2018. godini, održano zadovoljavajućestanje bezbjednosti, te je naveo da je u poslednjih nekoliko godina ostvaren pozitivan trend u pogledu smanjenja ukupnog broja evidentiranih krivičnih djela te povećanja procenta rasvijetljenosti. Od težih krivičnih djela čije izvršenje je izazvalo bitnije interesovanje građana evidentirano je KD „Ubistvo“ lica u Kozarskoj Dubici i saobraćajna nezgoda po NN izvršiocu sa smrtno stradalim licem, a koja su rasvijetljena. Broj maloljetnih izvršilaca krivičnih djela je u padu kao i povratnika/recidivista u izvršenju krivičnih djela.     
        U pogledu krivičnih djela koja su izvršili maloljetnici a koja su zbog svoje specifičnosti izazvala interesovanje javnosti, izdvojio je veći broj teških krađa nad privatnim kućama i objektima u Kozarcu, oštećenja pneumatika na 53 putnička automobila na području grada Prijedora kao i oštećenja katoličkog spomen obilježja u LJubiji i objekta crkve u Kozarcu.
       Takođe je naveo da nema nerasvijetljenih krivičnih djela protiv života i tijela. Tokom protekle godine za 12 lica određena je mjera pritvora, dok je po raspisima o traganju i potjernicama slobode lišeno ukupno 30 lica.
      Načelnik Ivanić je istakao da su u oblasti privrednog kriminaliteta realizovane kontinuirane aktivnosti na otkrivanju krivičnih djela te da zastupljenost koruptivnih krivičnih djela iznosi 50%.
       Na području PU Prijedor identifikovana su ukupno 334 migranta, te je naveo da su u izvještajnom periodu, evidentirana dva krivična djela izvršena od strane ovih lica, na području Novog Grada.
        Načelnik Ivanić je stanje javnog reda ocijenio kao stabilno, dok je u oblasti bezbjednosti saobraćaja evidentirano povećanje broja saobraćajnim nezgodama sa posljedicama po lica, gdje je tom prilikom smrtno stradalo 14 lica.
       U protekloj godini prioriteti u radu su bili zaštita i prevencija od terorizma, rasvjetljavanje težih krivičnih djela iz prethodnog perioda kao i otkrivanje krivičnih djela privrednog kriminaliteta, a što će biti nastavljeno i u tekućoj godini.

       Načelnik Sektora kriminalističke policije Goran Mikanović
je naveo da je u oblasti kriminaliteta u toku 2018. godine,evidentirano  ukupno 985 KD.
      Koeficijent ukupne rasvjetljenosti krivičnih djela iznosi 86,9 % dok je procenat rasvjetljenosti po nepoznatom izvršiocu 69,2 %.U 2018. godini prijavljeno je ukupno 11 krivičnih djela koja se odnose na otuđenje motornog vozila. Ukupno je pronađeno i vlasnicima vraćeno 10 vozila od kojih je 8 otuđeno na području PU Prijedor a 2 na području PU Banjaluka.
        Kada je u pitanju oblast otkrivanja i suzbijanja zloupotrebe droga u 2018. godini je otkriveno 79 slučajeva zloupotrebe opojnih droga što je za 23 % više u odnosu na 2017. godinu a što je rezultat pojačanih aktivnosti policije u ovoj oblasti.
        U protekloj godini otkrivena su 73 krivična djela privrednog kriminaliteta od kojih sunajbrojnija dok ukupna materijalna šteta nastala izvršenjem ovih KD iznosi 1.728.000 KM a počinioci su ostvarili protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 1.602.000 KM.
       Načelnik Sektora policije Sretoja Vujanović je istakao da je iz oblasti javnog reda i mira ukupno evidentirano 503 prekršaja, dok narušavanja javnog reda i mira u većem obimu nije bilo. Svi javni skupovi protekli su bez incidenata.
       U saobraćajnim nezgodama smrtno je stradalo 14 lica od toga četiri vozača traktora, jedan motociklista, dva biciklista, tri suvozača, tri pješaka i jedan vozač.
       Iz saobraćaja su isključena 2742 vozača, od čega 2203 ili 80 % zbog vožnje pod uticajem alkohola ili dnevno u prosjeku šest vozača.
        Ovom prilikom načelnik Ivanić je istakao da je ova Uprava ostvarila veoma dobru saradnju sa lokalnom administracijom, pravosudnim institucijama kao i medijima, kojima se zahvalio na objektivnom informisanju, nakon čega je upriličen tradicionalni prijem i druženje sa novinarima.