Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske
← Povratak na Servisne informacije | Informisanje javnosti » Servisne informacije

Otvoren konkurs za upis 35 kadeta VII klase za pripadnike Specijalne antiterorističke jedinice

| Banja Luka | Utorak, 12. februar 2019.

      Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisalo je konkurs za upis 35 kadeta VII klase policijske obuke u Jedinicu za policijku obuku – Policijsku akademiju Banjaluka za pripadnike Specijalne antiterorističke jedinice, koji će biti otvoren od danas do 27. februara (15 dana).
     
Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove koji su propisani konkursom, a koji je objavljen u sredstvima javnog informisanja.

Kandidati su uz prijavu, dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

- svjedočanstvo o završenim razredima srednje škole i diploma o završenoj srednjoj školi (ovjerene fotokopije)

- izvod iz matične knjige rođenih (ovjerena fotokopija)

- uvjerenje o državljanstvu (ovjerena fotokopija)

- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak pred nadležnim sudom (ne starije od šest mjeseci)

- ovjerenu fotokopiju lične karte

- ovjerenu fotokopiju vozačke dozvole i

- ovjerenu izjavu da kandidat nije otpuštan iz institucija državne uprave ili iz vojne službe u BiH po osnovu izrečene disciplinske mjere u posljednjih pet godina ili da licu u toku trajanja disciplinskog postupka, a prije izricanja konačne odluke o disciplinskoj odgovornosti, nije na lični zahtjev prestao radni odnos u posljednjih pet godina,

- rješenje o prestanku radnog odnosa u instituciji državne uprave ili u vojnoj službi u BiH, za kandidate koji su imali zasnovan radni odnos (ovjerena fotokopija).

Prijava na konkurs se podnosi na posebno propisanom obrascu koji se može preuzeti na internet stranici Uprave za policijsku obuku (www.education.muprs.org) i u  Jedinici za policijsku obuku – Policijskoj akademiji.

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu: Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, Uprava za policijsku obuku, Banjaluka, Bulevar vojvode Živojina Mišića broj 10-A, sa naznakom „Za konkurs za upis kadeta VII klase policijske obuke u Jedinicu za policijsku obuku – Policijsku akademiju Banjaluka za pripadnike Specijalne antiterorističke jedinice.“

            O postupku selekcije kandidati se mogu informisati putem internet stranice Uprave za policijsku obuku ili na kontakt telefon broj 051/333-606.