Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske
← Povratak na Novosti | Informisanje javnosti » Novosti

U Policijskoj upravi Banja Luka na lokaciji za izdavanje ličnih dokumenata otvoren šalter Gradske uprave Grada Banja Luke

| Banja Luka | Srijeda, 29. maj 2019.

      U cilju olakšanog ostvarivanja prava građana, na lokaciji za izdavanje ličnih dokumenata u Policijskoj upravi Banja Luka, otvoren je šalter Gradske uprave Grada Banje Luke.  
Ova, nova usluga,uvedena je s ciljem da se građanima omogući dabez dolaska u Gradsku upravu rješavaju svakodnevne potrebe za dokumentima, a omogućene su usluge izdavanja izvoda i uvjerenja iz matičnih knjiga, kao i usluge ovjeravanja potpisa, rukopisa i prepisa.
        Na lokaciji za izdavanje ličnih dokumenata angažovan je dovoljan broj radnika, a rad na šalterima za izdavanje ličnih dokumenata organizovan je u dvije smijene, sa radim vremenom od 07.00 do 20.00 časova i subotom od 07.00 do 13.00 časova.
         
Takođe, u Policijskoj upravi Banja Luka građanimaje data i mogućnost da svoje zahtjeve za registraciju vozila, osim podnošenja na šalterima za registraciju vozila, na lični zahtjev ili putem punomoćnika, predaju i putem pisarnice PU Banja Luka, svaki radni dan od 07,00 do 20,00 časova i subotom od 07,00 do 13,00 časova.Zahtjev za registraciju vozila može se preuzeti na službenoj „web“ stranici MUP RS, a uz propisanu dokumentaciju potrebno je navesti i kontakt telefon podnosica, radi lakšeg obavještavanja o načinu preuzimanja isprava o vozilu.
       
Na lokaciji za izdavanje ličnih dokumenata Policijska uprava Banja Luka, aktivan je broj telefona 051/337-155 na kojem građani mogu dobiti informaciju u kojem statusu se nalazi dokument za koji su podnijeli zahtjev.