Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske
← Povratak na Novosti | Informisanje javnosti » Novosti

Ukupna rasvijetljenost svih krivičnih djela 97%

| Gradiška | Ponedeljak, 09. septembar 2019.

U Policijskoj upravi Gradiška, danas 09.09.2019. godine, održana je pres konferencija za novinare na kojoj su prezentovani rezultati rada za mjesec avgust 2019. godine. Konferenciji su prisustvovali načelnik Policijske uprave Gradiška Bojan Škorić, načelnik Odjeljenja kriminalističke policije Bojan Mišetić i načelnik Odjeljenja policije Dejan Trifković.

Načelnik Škorić je istakao da je u mjesecu avgustu tekuće godine evidentirano 35 krivičnih djela, što je za 2,8% manje u odnosu na isti period prethodne godine kada je evidentirano 36 krivičnih djela, a ukupno su rasvijetljena 34 krivična djela ili 97,1%.

Po nepoznatom izvršiocu evidentirano je 13 krivičnih djela, od kojih je rasvijetljeno 12 krivičnih djela ili 92,3%.

Analizirajući stanje iz oblasti javnog reda i mira, evidentirano je 25 narušavanja javnog reda i mira što je za 8,7% više u odnosu na isti period prethodne godine kada su evidentirana 23 narušavanja. Nije evidentirano nijedno narušavanje JRM u većem obimu odnosno sa 5 ili više lica.

Sagledavajući statističke pokazatelje iz oblasti bezbjednosti saobraćaja, smanjen je broj evidentiranih saobraćajnih nezgoda za 4,3 % ili u odnosu 44:46. Broj saobraćajnih nezgoda sa smrtno stradalim licima je u padu, odnosno nije evidentirana nijedna saobraćajna nezgoda sa smrtno stradalim licima, dok su prethodne godine u istom periodu evidentirane 2 saobraćajnje nezgode u kojima su 2 lica smrtno stradala.

Obzirom da je u posmatranom periodu smanjen broj evidentiranih krivičnih djela, a nisu evidentirana narušavanja javnog reda i mira u većem obimu, kao ni saobraćajne nezgode sa smrtno stradalim licima, stanje bezbjednosti na području Policijske uprave Gradiška se može ocijeniti kao zadovoljavajuće.

U mjesecu avgustu tekuće godine na području koje operativno pokriva Policijska uprava Gradiška evidentirano je 36 migranta.

Načelnik Odjeljenja kriminalističke policije Bojan Mišetić je istakao da je na području Policijske uprave Gradiška evidentirano 35 krivičnih djela, od kojih je 30 krivičnih djela iz oblasti opšteg kriminaliteta, 2 krivična djela iz oblasti privrednog kriminaliteta, 2 krivična djela iz oblasti zloupotreba opojnih droga i 1 krivično djelo iz oblasti bezbjednosti saobraćaja.

Od ukupno evidentiranih 30 krivičnih djela iz oblasti opšteg kriminaliteta, rasvijetljeno je 29 krivičnih djela ili 96,7%, a po nepoznatom izvršiocu rasvijetljeno je 7 krivičnih djela ili 90,9%. Nadležnom tužilaštvu podneseno je 28 izvještaja protiv 30 lica.

Evidentirano je 8 krivičnih djela protiv imovine od kojih je rasvijetljeno 7 krivičnih djela ili 87,5%, dok je po nepoznatom izvršiocu rasvijetljeno 5 krivičnih djela ili 83,3%. Broj evidentiranih krivičnih djela Teška krađa“ je u padu za 83,3% ili u odnosu 1:6, kao i krađa za 40% ili u odnosu 3:5.

Iz oblasti krivičnih djela protiv života i tijela evidentirana su 4 krivična djela, dok su iz oblasti zloupotreba opojnih droga evidentirana 2 krivična djela i 3 prekršaja, a oduzeto je 47,46 grama marihuane, 11 komada kanabis stabljike.

Načelnik Odjeljenja policija Dejan Trifković je istakao da je ukupno evidentirano 36 prekršaja iz oblasti javnog reda i mira, dok je u istom periodu prethodne godine evidentirano 25 prekršaja, a koji su sankcionisani podnošenjem 9 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i izdavanjem 28 prekršajna naloga. Prekršaje je počinilo 40 lica, među kojima su 2 povratnika.

Evidentirane su 44 saobraćajne nezgode, što je manje za 4,3% u odnosu na uporedni period kada je evidentirano 46 saobraćajnih nezgoda. Od ukupno evidentirane 44 saobraćajne nezgode, 12 nezgoda je sa posljedicama po lica, a 32 saobraćajne nezgode su sa materijalnom štetom. Dva lica zadobila su teške tjelesne povrede (prethodne godine tri lica teške tjelesne povrede), a 15 lica lake tjelesne povrede (prethodne godine 13 lica lake tjelesne povrede).

Ukupno je evidentirano 1235 prekršaja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja, koji su sankcionisani sa 17 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i izdavanjem 1088 prekršajnih naloga.

Iz saobraćaja je isključeno 119 vozača, od toga 83 vozača je isključeno zbog vožnje pod uticajem alkohola, 32 vozača su isključena zbog upravljanja motornim vozilom prije sticanja prava i iz ostalih razloga su isključena 4 vozača. Takođe, iz saobraćaja je isključeno i 51 vozilo.

Načelnik Trifković je dodao, da je počela nova školska godina, te da je povećano prisustvo djece u saobraćaju. Policijska uprava Gradiška započela je sa realizacijom Republičke akcije Zaštitimo djecu u saobraćaju“, kojom prilikom će preduzeti sve potrebne aktivnosti u cilju zaštite najmlađih učesnika u saobraćaju. Shodno tome, policijski službenici Policijske uprave Gradiška, započeli su sa edukativnim predavnjima za najmlađu kategoriju učenika, na temu bezbjednog i pravilnog učešća pješaka i biciklista u saobraćaju na trasama kretanja od kuće do škole i u povratku.

Takođe, u Policijskoj upravi Gradiška formirana je radna grupa koja će u narednom periodu obići sve osnovne i srednje škole i održati sastanke sa predstavnicima školskih ustanova, a sve sa ciljem preventivnog djelovanja u suzbijanju raznih vidova vršnjačkog nasilja, alkohola, zloupotreba opojnih droga i drugih oblika maloljetničke delikvencije.

Policijska uprava Gradiška još jednom apeluje na sve vozače na maksimalni oprez u vožnji, naročito u blizini školskih objekata, a roditelji da djecu podsjete na osnovna pravila ponašanja u saobraćaju, kao i na posledice koje mogu nastupiti u slučaju nepoštivanja saobraćajnih pravila i propisa.