Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske
← Povratak na Servisne informacije | Informisanje javnosti » Servisne informacije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH

| Banjaluka | Ponedeljak, 09. novembar 2009.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske podsjeća vozače da je 5. novembra 2009. godine na snagu stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini (Službeni glasnik BiH, broj 84.). Članom 34a. ovog zakona predviđeno da vozač u putničkom automobilu na prednjem sjedištu može prevoziti dijete mlađe od dvije godine ako vozilo nema vazdušni jastuk za suvozača ili je vazdušni jastuk za suvozača isključen i ako se dijete prevozi u bezbjednosnoj stolici postavljenoj suprotno smjeru kretanja vozila, a koja je pričvršćena za sjedište pomoću bezbjednosnog pojasa u tri tačke vezivanja ili posebnim kopčama u vozilu. Dijete u bezbjednosnoj stolici mora biti vezano. Takođe, ovim izmjenama i dopunama predviđeno je i da vozač u putničkom automobilu na zadnjem sjedištu smije prevoziti dijete mlađe od pet godina samo kada je dijete ispravno vezano u bezbjednosnoj stolici koja je za sjedište pričvršćena pomoću bezbjednosnog pojasa u tri tačke vezivanja ili posebnim kopčama u vozilu. Propisano je i da vozač u putničkom automobilu smije prevoziti dijete starije od pet a mlađe od 12 godina na zadnjem sjedištu samo kada dijete sjedi na posebnom podmetaču prilagođenom njegovoj visini koji omogućava upotrebu bezbjednosnog pojasa i kada je ispravno vezano bezbjednosnim pojasom, ili je ispravno vezano u bezbjednosnoj stolici koja je za sjedište pričvršćena pomoću bezbjednosnog pojasa u tri tačke vezivanja ili posebnim kopčama u vozilu. Propisana novčana kazna za nepoštovanje navedenih odredbi iznosi 40 KM. Kako bi se vozači upoznali sa ovim zakonskim odredbama, MUP RS u saradnji sa Udruženjem za zaštitu i bezbjednost djece „Djeca-Dečije carstvo“ iz Sarajeva, organizuje u subotu, 14. novembra 2009. godine u Banjaluci edukaciju roditelja o neophodnosti upotrebe autosjedalica za djecu, a sve u cilju zaštitite djece u saobraćaju.