Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

JEDINSTVENI MATIČNI BROJ


Svakom državljaninu BiH i stranom državljaninu u BiH dodjeljuje se JMB u skladu sa zakonom.Državljaninu se dodjeljuje samo jedan JMB, a JMB se može dodijeliti samo jednoj osobi.
  • Licu koje nema određen JMB isti određuje nadležan organ po prebivalištu, a novorođenom djetetu po mjestu rođenja, odnosno upisa u matičnu knjigu rođenih.
  • Djetetu državljaninu BiH rođenom u inostranstvu JMB dodjeljuje nadležni organ u mjestu poslednjeg mjesta prebivališta roditelja u BiH, a zahtjev se može podnijeti i putem diplomatsko-konzularnih predstavništava BiH.
  • Licu koje stiče državljanstvo BiH kao dvojno odrediće se i JMB u BiH.
        JMB sadrži 13 cifara od kojih prvih šest predstavlja datum rođenja, drugih šest predstavlja kombinaciju pola i registracionog područja, a trinaesta cifra predstavlja kontrolni broj.
        Lice ili roditelj koji ne podnese zahtjev za dodjelu JMB čini prekršaj za koji je propisana novčana kazna u iznosu od 30 KM do 300 KM.