Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

PREBIVALIŠTE I BORAVIŠTE


Pod boravištem se smatra opština ili distrikt u kojem se državljanin nastani sa namjerom da tamo privremeno živi.
  • Prijavljivanje i odjavljivanje prebivališta, boravišta, kao i adrese stanovanja obavezno je za sve državljane.
  • Državljani mogu prijaviti samo jedno prebivalište na teritoriji BiH.
  • Prijavljivanje i odjavljivanje prebivališta i boravišta vrši lice koje se prijavljuje, odnosno odjavljuje ili ovlašteni zakonski zastupnik, a za maloljetno lice roditelj, staratelj, odnosno organ starateljstva.
  • Državljanin je dužan da u roku od 15 dana od dana uspostave novog prebivališta, odnosno rođenja djeteta podnese zahtjev za prijavu prebivališta.
  • Državljanin nije dužan da se lično odjavi u prethodnom mjestu prebivališta ili boravišta.Odjavu će izvršiti nadležni organ po službenoj dužnosti.

Za prijavu prebivališta, boravišta i adresu stana potrebno je dostaviti:

1. Zahtjev za prijavu prebivališta/boravišta i promjenu adrese stana (obrazac PBA-1),
2. Ličnu kartu ili drugi dokaz o identitetu (za maloljetna lica rodni list ili drugi dokaz o identitetu).

U postupku prijave prebivališta građani su dužni da daju tačne i istinite podatke, a kao valjan osnov za prebivalište na adresi na kojoj se prijavljuju, smatra se jedan od sljedećih dokaza:

1 .dokaz o vlasništvu ili suvlasništvu stana ili posjedu stana, kuće ili drugog objekta za stanovanje,
2. ovjeren ugovor o zakupu ili ovjeren ugovor o podstanarskom odnosu uz ovjeren dokaz o vlasništvu ili suvlasništvu ili posjedu stanodavca,
3. potvrda da se pred nadležnim organom vodi spor o vlasništvu, odnosno da je pokrenut legalizacije ili uknjižavanja objekta, stana ili kuće na adresi na kojoj se prijavljuje prebivalište,
4 .kao valjan dokaz smatraće se i ovjerena izjava stanodavca da daje pristanak da određeno lice bude prijavljeno na njegovoj adresi,
5. bračni ili vanbračni partner ili srodnici, moći će da prijave prebivalište na adresi, samo uz prilaganje dokaza o bračnom ili vanbračnom stanju.

Za prijavljivanje i odjavljivanja prebivališta i boravišta, kao i promjene adrese stanovanja ne plaća se taksa. Državljanin koji se stalno nastani u inostranstvo i koji u inostranstvu boravi duže od tri mjeseca odjavljuje svoje prebivalište u BiH putem diplomatsko-konzularnih predstavnišava u zemlji u kojoj se stalno nastanio.

Ako državljanin ne namjerava da se stalno nastani u zemlji u kojoj trenutno boravi nije dužan da odjavi prebivalište u BiH.

Lice ili roditelj koji ne prijavi ili odjavi prebivalište i boravište ili da neistinite podatka čini prekršaj za koji je propisana novčana kazna u iznosu od 30 KM do 300 KM.