Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

Vozačka dozvola


Nova vozačka dozvola

Za izdavanje vozačke dozvole potrebno je priložiti:

Uz zahtjev za izdavanje vozačke dozovle podnosi se:
1) uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti lica za upravljanje motornim vozilom one kategorije ili podkategorije za koju se traži vozačka dozvola, koje ne može biti starije od dvanaest mjeseci, 2) uvjerenje o položenom vozačkom ispitu za upravljanje motornim vozilom one kategorije ili podkategorije za koju se traži izdavanje vozačke dozvole, 3) dokaz o prebivalištu, odnosno boravištu ( uvidom u ličnu kartu), 4) dokaz o odobrenom boravku stranog državljanina, 5) dokaz o uplati propisane naknade za obrazac vozačke dozvole u iznosu od 60,00 KM.
Obnova vozačke dozvole
Uz zahtjev za zamjenu vozačke dozvole potrebno je priložiti:
1) ranije izdatu vozačku dozvolu,
2) dokaz o uplati propisane naknade za obrazac vozačke dozvole u iznosu od 60,00 KM.
U slučaju nestanka vozačke dozvole podnosilac zahtjeva prilaže :
1) potvrdu nadležnog organa o prijavi nestanka vozačke dozvole (gubitka ili krađe),
2) dokaz o izvršenoj objavi vozačke dozvole nevažećom u Službenom glasniku,
3) dokaz o uplati propisane naknade za obrazac vozačke dozvole u iznosu od 60,00 KM.
U slučaju upisa nove kategorije ili podkategorije, promjene bilo kojeg podatka sadržanog u vozačkoj dozvoli, te u slučaju njenog oštećenja ili dotrajalosti, potrebno je priložiti:
1) ranije izdatu vozačku dozvolu,
2) uvjerenje o položenom vozačkom ispitu za upravljanje motornim vozilom (u slučajevima upisa nove kategorije ili podkategorije),
3) dokaz o promjeni bilo kojeg podatka sadržanog u ranijoj vozačkoj dozvoli,
4) dokaz o uplati propisane naknade za obrazac vozačke dozvole u iznosu od 60,00 KM.
Zamjena vozačke dozvole radi isteka roka važenja
Uz zahtjev za zamjenu prilaže se:
1) vozačka dozvola čiji je rok važenja istekao,
2) uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilom kategorije ili podkategorije navedene u ranijoj vozačkoj dozvoli, koje ne smije biti starije od šest mjeseci – vozač motornog vozila kome je vozačka dozvola izdata sa kraćim rokom važenja,
3) uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilom kategorije D i podkategorije D1, koje ne smije biti starije od šest mjeseci – vozač kome je izdata vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilom kategorije D i podkategorije D1,
4) dokaz o uplati propisane naknade za obrazac vozačke dozvole u iznosu od 60,00 KM.
Zamjena inostrane vozačke dozvole
Uz zahtjev za zamjenu inostrane vozačke dozvole prilaže se:
1) inostrana vozačka dozvola,
2) prevod inostrane vozačke dozvole ovjeren od strane sudskog prevodioca,
3) dokaz da to lice posjeduje ličnu kartu državljana Bosne i Hercegovine, ličnu kartu za strance ili dokaz o odobrenom privremenom boravku,
4) uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti lica za upravljanje motornim vozilom one kategorije ili podkategorije za koju se traži vozačka dozvola, a koje ne može biti starije od šest mjeseci,
5) dokaz o uplati propisane naknade za obrazac vozačke dozvole u iznosu od 60,00 KM.
Međunarodna vozačka
Međunarodnu vozačku dozvolu izdaje auto - moto društvo Republike Srpske