Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

Najave


Pripadnici PS Doboj 1, 11.12.2009. godine u 09,00 časova, učenicima Ekonomske škole održaće predavanje na temu: „Ne postoji bezopasna pirotehnika“. Cilj ovog predavanja je da se učenici upozore na opasnosti i posljedice koje nastaju nezakonitom i nestručnom upotrebom pirotehničkih sredstava. S obzirom da je primjena petardi i ostalih pirotehničkih sredstava, kao i nezakonita upotreba oružja naročito izražena u periodu novogodišnjih i božićnih praznika, MUP RS izradio je i promotivni letak koji će biti podijeljen učenicima i ostalim građanima, kako bi ih upozorili da petarde nisu igračke i da ne postoji bezopasna pirotehnika. Pozivamo novinare da proprate navedene aktivnosti policije PS Doboj 1.

| Doboj | Četvrtak, 10. decembar 2009. | Opširnije


Povodom obilježavanja 09. decembra, Svjetskog dana borbe protiv korupcije, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske je izradilo letak sa porukom – zaustavimo korupciju, koji će u toku dana biti distribuiran građanima u svim opštinama na području Centra. Ovo je samo jedna od aktivnosti koju MUP RS provodi u okviru realizacije projekta Borba protiv korupcije, koji je pokrenut 2007. godine. Na području Istočnog Sarajeva kao i svih opština koje su u nadležnosti Centra, radnici policije će, pored svojih redovnih aktivnosti, građanima dijeliti pomenuti letak sa ciljem informisanja javnosti o načinu prijave korupcije. Pozivom na besplatan i zaštićen telefonski broj 051-219-300 građani mogu prijaviti koruptivne radnje i korumpirane pojedince, te se na taj način uključiti u borbu protiv korupcije. Pored navedenog broja, za prijavu korupcije možete koristiti i besplatan telefonski broj – 122.

| I.Sarajevo | Srijeda, 09. decembar 2009. | Opširnije


Povodom 09. decembra Svjetskog dana borbe protiv korupcije, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske izradilo je promotivni materijal - letak s ciljem informisanja građana o načinu prijava korupcije. Na području Istočne Hercegovine, policajci CJB Trebinje će, danas, u sklopu svojih redovnih aktivnosti, građanima dijeliti letak pod nazivom «Zaustavimo korupciju – pozovi 051/219-300» Pozivom na ovaj besplatan i zaštićen telefonski broj građani mogu prijaviti koruptivne radnje i korumpirane pojedince i na taj način uključiti se u borbu protiv korupcije – štetne društvene pojave koja urušava osnovne društvene vrijednosti. Takođe, za prijavu korupcije, pored broja 051/219-300, možete koristiti i broj 122 koji je takođe besplatan kao i samo za to otvoreni E-mail korupcija@mup.vladars.net.

| Trebinje | Srijeda, 09. decembar 2009. | Opširnije


Direktor policije RS Uroš Pena, zajedno sa načelnicima uprava uniformisane i kriminalističke policije, kao i rukovodnim radnicima CJB Banja Luka, učestovaće, u aktivnostima povodom Svjetskog dana borbe protiv korupcije. U Banja Luci, ispred Robne kuće Boska, dana 09.12.2009. godine u 11 časova rukovodioci Policije RS, predstaviće promotivni materijal MUP-a RS u borbi protiv korupcije i aktivno iskazati spremnost policije protiv svih oblika kriminalnih radnji. Izjave za medije planirane su u toku navedenih aktivnosti.

| Banja Luka | Utorak, 08. decembar 2009. | Opširnije


Na 7. sjednici Foruma za bezbjednost građana opštine Doboj, koja će se održati u utorak, 08. decembra 2009. godine u 09,00 časova u Velikoj sali Doma vojske, između ostalog, biće razmatrano stanje bezbjednsoti na području opštine Doboj i mjere koje je potrebno preduzeti radi sprečavanja neovlaštene prodaje i upotrebe pirotehničkih sredstava. Na Forumu će učestvovaće komandiri nadležnih policijskih stanica PS Doboj 1 i PS Doboj 2, Jugoslav Stevanović i Čedo Segdar, komandir Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Doboj, Dragan Sušić i zamjenik komandira PS Doboj 1, Željko Tanasić. Pozivamo novinare da medijski proprate zajedničke aktivnosti policijei lokalne uprave Opštine Doboj.

| Doboj | Petak, 04. decembar 2009. | Opširnije


Na sastanku Foruma za bezbjednost građana opštine Brod, koji će se održati u petak, 04. decembra 2009. godine u 12,00 časova u sali Skupštine opštine Brod, između ostalog, biće razmatrana i aktuelna bezbjednosna problematika (nedozvoljena upotreba pirotehničkig sredstava, saradnja policije sa obrazovnim ustanovama, lokalnim organima uprave i dr.) Na Forumu će učestvovaće komandir PS Brod, Slobodan Milićević i koordinator za rad policije u zajednici PS Brod, Milan Nenadić. Pozivamo novinare da medijski proprate zajedničke aktivnosti PS Brod i lokalne uprave Opštine Brod.

| Doboj | Srijeda, 02. decembar 2009. | Opširnije