Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

CENTAR ZA OBUKU


Načelnik

Mladen Marić je rođen 12.06.1979. godine u Prnjavoru. Završio je Srednju školu unutrašnjih poslova 1998. godine u Banjaluci, a zatim Policijsku akademiju u Beogradu 2002. godine, a 2014. godine master studije na Pravnom fakultetu u Beogradu. Radni odnos u MUP-u Republike Srpske zasnovao je 1998. godine kao pripravnik u SJB Prnjavor. U svom dosadašnjem radnom iskustvu obavljao je poslove inspektora za poslove bezbjednosti saobraćaja, inspektora policije, inspektora, zamjenika komandira, od 2006. godine poslove komandira Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Banja Luka, od 2010. godine poslove načelnika Odjeljenja za bezbjednost saobraćaja, od kraja 2011. godine poslove načelnika Jedinice za poslove bezbjednosti saobraćaja, a od početka 2012. godine poslove načelnika Centra javne bezbjednosti Banja Luka. Od februara 2015. godine obavljao je dužnost zamjenika načelnika Uprave policije, a poslove načelnika Centra za obuku obavlja od marta 2018. godine.

Kontakt

051/508-281
051/585-486
czo@mup.vladars.net
Bulevar Desanke Maksimović 4, 78000 Banja Luka.


NADLEŽNOSTI


 • prati, usmjerava i usklađuje rad policijskih uprava, policijskih stanica, jedinica za podršku, policijskih stanica za bezbjednost saobraćaja i jedinica policije, pruža im stručnu pomoć u izvršavanju poslova i zadataka iz njihovog djelokruga,
 • prati stanje javne bezbjednosti iz djelokruga policije i nalaže mjere za njegovo unapređenje,
 • ostvaruje uvid u stanje bezbjednosti saobraćaja na putevima i bezbjednost prevoza eksplozivnih i drugih opasnih materija i s tim u vezi preduzima odgovarajuće mjere,
 • vrši praćenje i obradu prekršaja evidentiranih radarskim sistemima,
 • organizuje predavanja za nepoštivanja o posljedicama koje proizilaze iz nepoštovanja ili nepoznavanja propisa o bezbjednosti saobraćaja na putevima
 • organizuje i učestvuje u vršenju vanrednih obezbjeđenja,
 • vrši inspekcijski nadzor i kontrolu nad radom policijskih uprava, policijskih stanica, policijskih stanica za bezbjednost saobraćaja i jedinica policije i pruža im stručnu pomoć,
 • učestvuje u izradi nastavnog plana i programa redovne obuke, te učestvuje u pripremi zakonskih i drugih propisa kojima se regulišu poslovi i zadaci, organizacija, postupanja i druga pitanja koja se odnose na policiju,
 • daje saglasnost na prijedloge rasporeda radnika po liniji rada Uprave,
 • planira, nadzire i kontroliše preventivni i problemski orjentisan rad policije i učestvuje u organizaciji i razvijanju preventivnih poslova policije,
 • uspostavlja sistem prikupljanja i obrade podataka potrebnih za preventivni rad,
 • vrši analitičko informativne poslove iz oblasti prevencije,
 • analizira zakonsku regulativu i predlaže mjere i rješenja sa ciljem unapređenja prevencije,
 • ostvaruje saradnju sa drugim institucijama radi preduzimanja zajedničkih aktivnosti na bezbjednosnoj prevenciji,
 • predlaže, planira i realizuje preventivne kampanje i aktivnosti, te u tom smislu ostvaruje potrebnu saradnju sa sredstvima javnog informisanja,
 • primjenjuje osnovne principe rada policije u zajednici, prati i usmjerava rad na implementaciji rada policije u zajednici i obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

Organizaciona šema