Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

MINISTAR


Ministar

Dragan Lukač, rođen je 1968. godine u Krnjeuši, opština Bosanski Petrovac, gdje je završio osnovnu školu i srednju tehničku školu u Bihaću. U Banjaluci je završio Višu školu unutrašnjih poslova, zatim i Visoku školu unutrašnjih poslova, kao i postdiplomske studije i stekao zvanje magistra državno-pravnih nauka.
Tokom 25 godina radnog iskustva obavljao je poslove u SUP SRBiH, CSB Sarajevo i CSB Bihać, a od 1992. godine u MUP-u RS sve do 2005. godine, kada prelazi u Gradsku upravu Banjaluka, gdje obavlja poslove načelnika Odjeljenja komunalne policije.
U MUP-u RS je radio na različitim zahtjevnim poslovima, od policajca do različitih rukovodnih pozicija. U toku rata je komandovao specijalnim jedinicama policije, više puta je ranjavan tokom proteklog rata, a odlikovan je ordenom Miloša Obilića za hrabrost i ordenom Karađorđeve zvijezde za uspješno komandovanje jedinicama i unaprijeđen je u čin Pukovnika policije.
Oženjen je i otac je četvoro djece. Po nacionalnosti je Srbin.

Kontakt

051/338-478
051/338-844
mup@mup.vladars.net
Trg Republike Srpske br.1, 78000 Banja Luka


Organizaciona šema