Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske
RADA POLICIJE U ZAJEDNICI - AKTIVNOSTI

PREVENTIVNE KAMPANJE

• Opasnosti i zakonske konsekvence nedozvoljene upotrebe pirotehničkih sredstava i oružja

• Razbojništva-pomozite sebi da ne postanete žrtva

• Spriječimo maloljetničku delinkvenciju

• Obilježavanje Međunarodnog dana protiv zloupotrebe droga i trgovine ljudima • Zaštitimo svoju imovinu

• Zaštitimo djecu u saobraćaju

• Blagovremeno zamijenite lična dokumenta

• Ne dopustite lopovu da ljetuje u vašem domu

• Policija i građani zajedno

• Vozite oprezno, ljetujte bezbrižno

• Redovne akcije dobrovoljnog davanja krvi pripadnika MUP RS

• Za trezvenu mladost

• Kaciga život čuva

• Bezbjedno sa motociklima i biciklom sa motorom u saobraćaju • Znate li koje su vaše dužnosti u slučaju saobraćajne nesreće

• Pripremite se za zimske uslove u saobraćaju

• Traktori i radne mašine u saobraćaju

• Spriječimo vršnjačko nasilje

KAMPANJA SPRIJEČIMO VRŠNJAČKO NASILJE

Imajući u vidu da su prevencija, sprečavanje, otkrivanje i suzbijanje nasilja među djecom i omladinom izuzetno bitni segmenti policijskog djelovanja, pripadnici MUP RS tokom oktobra 2011. godine realizuju preventivnu kampanju pod nazivom "Spriječimo vršnjačko nasilje". Osnovni ciljevi kampanje su:

1. Prevencija pojave novih slučajeva nasilja među djecom i omladinom;

2. Provođenje propagandno-promotivnih aktivnosti i organizovanje javnih tribina-okruglih stolova, namijenjenih razvijanju svijesti javnosti o potrebi sprečavanja vršnjačkog nasilja.

U sklopu prvog cilja organizacione jedinice MUP RS intenzivirale su realizaciju projekta "Školski policajac", provođenjem svakodnevnih, planskih aktivnosti RPZ policajaca, vođa sektora, pripadnika policije u čijoj je nadležnosti rad policije u zajednici, rukovodnih radnika, ali i svih ostalih policijskih službenika. Zbog toga su tokom provođenja kampanje unaprijeđeni kontakti i komunikacija sa direktorima i pedagozima prosvjetno-obrazovnih ustanova, kao i sa roditeljima i učenicima, kako bi se poboljšalo međusobno povjerenje, uočili konkretni problemi, identifikovali konfliktni pojednici među učeničkom populacijom i preduzele mjere i radnje uz pomoć kojih bi se spriječila eskalacija vršnjačkog nasilja. Posebna pažnja posvećena je i vršnjačkom nasilju van škole, u vrijeme kada su učenici "bez nadzora" roditelja i prosvjetnih radnika. S tim u sve policijske stanice realizuju tokom oktobra sljedeće ciljane mjere i radnje, usmjerene na:

- suzbijanje distribucije i uživanja opojnih sredstava među mladima (narkotici, alkoholna pića, duvanski proizvodi);

- onemogućavanje pristupa i učestvovanja maloljetnih lica u igrama na sreću i sličnim "nagradnim" igrama (kladionice, tombole, itd).

U sklopu realizacije navedenih aktivnosti, svi centri javne bezbjednosti i policijske stanice tokom oktobra organizuju javnu distirbuciju propagandno-promotivnog materijala pod nazivom "Spriječimo vršnjačko nasilje, a u saradnji sa nadležnim državnim, lokalnim i nevladinim ustanovama i organizacijama, iniciraju i učestvuju u realizaciji javnih tribina-okruglih stolova na temu vršnjačkog nasilja.


U Banjaluci održan Okrugli sto ''Vršnjačkonasilje i nasiljenaddjecom i mediji"

U okviru Kampanje ''Spriječimo vršnjačko nasilje'', koju provodi Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, juče je u Banjaluci održan Okrugli sto na temu "Vršnjačko nasilje i nasilje nad djecom i mediji", koji je organizovao MUP RS zajedno sa Ombudsmanom za djecu Republike Srpske, Džender centrom Vlade RS i Udruženjem "Zdravo da ste".

Direktor policije Republike Srpske Gojko Vasić rekao je da statistika pokazuje pad krivičnih djela koja se odnose na vršnjačko nasilje, kojih je pretprošle godine bilo 27 , prošle godine 14, a do sada u ovoj godini evidentirano je šest ovakvih slučajeva. Što se tiče maloljetničke delinkvencije, direktor Vasić je rekao da je ove godine broj evidentiranih maloljetnika manji u odnosu na prošlu, ali da je to bez većeg značaja, jer su u posljednjih deset godina ove evidencije približno iste i povremeno variraju. "Bitno je da svi segmenti društva funkcionišu, da se preventivno djeluje i stvore mehanizmi koji će onemogućiti da izražavanje nasilja postane navika", istakao je direktor Vasić i dodao da policija u redovnim aktivnostima pridaje veliki značaj maloljetničkom prestupništvu. Direktor Vasić je naveo da MUP RS u okviru aktivnosti školskog policajca, edukativnih predavanja, te aktivnosti otvorenih vrata, nastoji da kroz rad policije sa omladinom i djecom stvori preduslove da djeca upoznaju policiju i steknu povjerenje u njih.

Nada Grahovac, Ombudsman za djecu Republike Srpske, izjavila je za novinare prije početka Okruglog stola, da mediji imaju veoma važnu ulogu u promociji i zaštiti prava djeteta, te jačanju društvene svjesti o kršenju tih prava, jer vrlo često ukazuju na povrede prava djeteta. Ona je dodala da, senzacionalističko izvještavanje, ulaženje u privatnost djeteta i porodice, još ukazuje na to da je pravo javnosti na informaciju iznad prava djeteta. "Način na koji se izvještava ne treba dodatno da povrijedi dijete. Treba imati u vidu kako će objavljena vijest djelovati na dijete koje, nakon svega što mu se desilo, treba da se susretne sa okolinom, školom, vršnjacima", istakla je Grahovac. Ona je dodala da mediji moraju da obezbijede pozitivan sadržaj o djeci i za djecu koja, prema istraživanjima, sedmično i po 26 sati provode pored televizije, a samo pola sata u razgovoru sa roditeljima. "Iz ovoga se vidi koliki je uticaj medija na odrastanje djece i zašto je potrebno da uče na dobrim primjerima djece, roditelja, nastavnika i drugih", navela je Grahovac i dodala da zakoni o medijima još uvijek nisu na adekvatan način prepoznali pravo djeteta na zaštitu.

Predsjednik Aktiva direktora srednjih škola banjalučke regije Predrag Damjanović rekao je da škole daju sve od sebe da problem vršnjačkog nasilja svedu na minimum. "Skoro sve škole su stručno osposobljene, imaju psihologe, socijalne radnike i pedagoge, i preventivno možemo da djelujemo. Ne treba očekivati da škole mogu sve same da riješe, jer bez sistemskog pristupa, strategije i strateške borbe teško da pojedinačno iko može da djeluje", rekao je Damjanović.


REALIZOVANA EDUKACIJA

Seminari za viši i srednji rukovodni kadar MUP RS:

• Osnovni kurs za projekat rad policije u zajednici

• Rad policije u zajednici i rukovođenje

• Marketing bezbjednosti

• Transakciona analiza i rukovođenje

• Obuka iz odnosa sa medijima

Transakciona analiza (komunikologija) – seminar za sve ovlašćene radnike MUP RS i državne službenike koji su u direktnom kontaktu sa građanima.

Kursevi za policijske službenike za rad policije u zajednici:

• Rad policije u zajednici

• Marketing bezbjednosti

Redovni kursevi "Rad policicije u zajednici i rad na bezbjednosnom sektoru" koji se realizuju za vođe sektora i pripadnike policije u čijoj je nadležnosti koordinacija rada policije u zajednici.

Kontinuirana obuka svih ovlašćenih radnika u okviru matičnih organizacionih jedinica iz oblasti rada policije u zajednici i prevencije