Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

UN MIROVNE MISIJE


Poslovi vezani za upućivanje u operacije podrške miru u inostranstvu u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske odvijaju se preko Odjeljenja za međupolicijsku saradnju. Retroaktivno gledajući na dosadašnja iskustva vezana za upućivanje u operacije podrške miru u inostranstvu, počevši od prve misije kada su naši policijski službenici 2000. godine upućeni u Istočni Timor, pa do danas, možemo konstatovati da je sama procedura u mnogome olakšana. Naime, prva misija bila je skopčana sa nizom poteškoća, jer je u to vrijeme u BiH još uvijek tekao mandat IPTF-a, a dodatnu komplikaciju stvarala je i činjenica da je misija bila oružana. Nadalje, kadar koji je trebao da organizuje pripremu za odlazak policajaca u misiju se do tada nije susretao sa tom problematikom. Nije postojalo Ministarstvo bezbjednosti koje bi koordiniralo aktivnosti MUP-ova. Takođe, policije u BiH tada još nisu bile akreditovane od strane UN-a niti je bio okončan proces sertifikacije. Međutim, i pored svih ovih otežavajućih okolnosti i odlaganja polaska, u aprilu 2000. godine pripadnici MUP-a RS upućeni su u UN mirovnu misiju u Istočnom Timoru. U navedenoj misiji, koja je zatvorena u maju 2005. godine, učestvovalo je ukupno deset policajaca iz Republike Srpske, sa kojima je kontakt održavan putem telefona i elektronskom poštom.

Procedura izbora kandidata ispred Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske počinje popunjavanjem Upitnika o zainteresovanosti za učešće u mirovnim misijama (ovdje), koji je kreiran od strane Odjeljenje za međupolicijsku saradnju, te proslijeđen svim organizacionim jedinicama Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Upitnik omogućava direktan uvid u sve potrebne podatke: generalijski podaci, stepen stručne spreme, radno iskustvo, poznavanje stranih jezika, prvenstveno engleskog i francuskog, poznavanje upravljanja motornim vozilima, poznavanje rada na računaru, eventualno prethodno angažovanje u mirovnim misijama, kao i preporuku pretpostavljenog. Na osnovu Upitnika pri Odjeljenju je formirana baza podataka, u kojoj su svi kandidati razvrstani po stručnim spremama i radnom iskustvu, na osnovu koje se vrši uvid koji eventualni kadidati za oglašena upražnjena mjesta u određenom trenutku ispunjavaju potrebne uslove. Napominjemo da su osnovni (minimalni) uslovi, u skladu sa Pravilnikom o postupku upućivanja pripadnika policijskih službi u Bosni i Hercegovini u operacije podrške miru i druge aktivnosti u inostranstvu, izboru, obuci, pravima i obavezama, odgovornostima, postupanju pripadnika policijskih službi tokom trajanja operacije podrške miru i po povratku iz operacije podrške miru, o pravima, obavezama i odgovornostima komandanta kontigenta prilikom apliciranja za učešće u mirovnim misijama UN-a, sljedeći:

1. najmanje osam godina neprekidnog rada u policijskim službama BiH,

2. aktivno znanje engleskog jezika,

3. dobro fizičko i psihičko zdravlje, te zadovoljavajuća fizička kondicija,

4. uspješni rezultati u dosadašnjem radu,

5. položen ispit za vozača "B" kategorije.

Pored ovih opštih uslova nekada je potrebno zadovoljavati i posebne uslove, a sve u zavisnosti od uslova koje predviđa konkurs, kao i pozicije na koju se aplicira.

        Izbor kandidata za učešće u misijama se vrši isključivo na osnovu Upitnika i baze podataka kojom Odjeljenje raspolaže. Od 2008. godine Ministarstvo bezbjednosti BiH počelo je vršiti testiranje engleskog jezika za kandidate koji su zainteresovani za učešće u misijama UN-a. U skladu sa tim, Odjeljenje, na osnovu upitnika sa kojima raspolaže, dostavlja spiskove kandidata MUP-a RS zainteresovanih za testiranje i u pravilu samo kandidati koji uspješno polože test engleskog jezika, a zatim i pripremnu obuku za odlazak u misije UN-a koja se takođe organizuje od strane Ministarstva bezbjednosti BiH, mogu aplicirati za odlazak u neku od ponuđenih misija. Po pristizanju konkursa za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta, od strane Odjeljenja obavještavaju se samo oni kandidati koji zadovoljavaju uslove tražene konkursom, a koji su prethodno uspješno položili test engleskog jezika i eventualno pohađali obuku za učešće u mirovnim misijama UN-a. Izborom jednog ili više kandidata za određen konkurs počinje postupak koji prolazi kroz nekoliko faza. Prva faza podrazumijeva nominaciju kandidata MUP-a RS, te proslijeđivanje iste Ministarstvu bezbjednosti BiH. Izborom kadidata za odlazak u misiju, o čemu nas obavještava Ministarstvo bezbjednosti BiH, počinje druga faza, u kojoj Ministarstvo bezbjednosti BiH koordinira aktivnostima u vezi sa obavljanjem ljekarskih pregleda i izdavanjem službenih putnih isprava za policijske službenike koji se upućuju u mirovne misije, a treća faza podrazumijeva proces izvršavanja administrativno-pravnih poslova u MUP-u RS potrebnih za konačno upućivanje policijskog službenika u zemlju destinacije, koja je ujedno i poslednja faza postupka. U ovoj fazi izabrani kandidati potpisuju ugovor sa Ministarstvom unutrašnjih poslova čime se reguliše njihov radno-pravni status tokom trajanja njihovog mandata u misiji, zadužuju uniforme i potrebnu opremu, čime se obezbjeđuje jednoobrazan izgled pripadnika našeg Ministarstva. S obzirom da se naši policajci upućuju u države sa drugačijim klimatskim uslovima, gdje su često izloženi otežanim uslovima života i rada, donesena je odluka da im se dodijeli novčana pomoć za pripreme (vakcinisanje, kupovina sprejeva protiv komaraca itd). Takođe, bitno je napomenuti da kandidati, po dolasku u misiju, moraju proći provjeru znanja engleskog jezika, kao i testiranje sposobnosti upravljanja terenskim vozilom koju vrši osoblje UN-a i u slučaju da se ispostavi da ne ispunjavaju ove UN-om propisane uslove, isti se vraćaju u matičnu zemlju o sopstvenom trošku.

Odjeljenje održava redovne kontakte i pruža pomoć svim policijskim službenicima koji se nalaze u mirovnim misijama UN-a.

Trenutno aktuelne UN mirovne misije su: UN mirovna misija u Liberiji (UNMIL), UN mirovna misija na Kipru (UNFICYP) i UN mirovna misija u Sudanu (UNMIS).

U UN mirovnoj misiji u Liberiji (UNMIL) od 2006. godine do danas učestvovalo je ukupno 14 (četrnaest) radnika Ministarstva unutrašnjih poslova RS.

U UN mirovnoj misiji na Kipru (UNFICYP) do sada su učestvovala 3 (tri) pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova RS.

U UN mirovnoj misiji u Sudanu (UNMIS) nisu učestvovali pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova RS, iako su konkursi ?a upražnjena radna mjesta u istoj redovno proslijeđivani kandidatima.

Dosadašnja praksa pokazala je da su pripadnici MUP-a RS savjesno izvršavali svoje zadatke i obaveze, te poštovali lanac rukovođenja i komandovanja. Takođe, pripadnik Ministarstava unutrašnjih poslova RS Zoran Ćetković, koji je učestvovao i u UN mirovnim misijama u Istočnom Timoru i u Liberiji, nagrađen je ordenom Miloša Obilića od strane Predsjednika Republike Srpske u znak zahvalnosti i priznanja za iskazan visok stepen profesionalizma i odgovornosti u obavljanju zadataka u mirovnoj misiji.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati Odjeljenje za međupolicijsku saradnju, Služba ministra, koje se nalazi u zgradi Vlade Republike Srpske (lamela B).

Adresa: Banja Luka, Trg Republike Srpske 1

051 338 487; 051 338 844

E-mail: mps@mup.vladars.net