Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

SPECIJALNA ANTITERORISTIČKA JEDINICA - ORGANIZACIJA


ISTORIJAT

Specijalne Jedinice Policije MUP RS: Specijalna jedinica policije (skraćeno SJP) je osnovna organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, i ona svakako spada u elitu jedinica ove namjene u regionu. Angažuje se isključivo na osnovu naredbe ministra i direktora policije. Sadašnji naziv Specijalna jedinica policije dobija 2004. godine, a od kraja 2005. godine nalazi se, po prvi put, na svojoj stalnoj adresi u bazi "SARICA" nadomak Banja Luke. Jedinica je u sadašnjem organizacionom obliku nastala putem više reformi i reorganizacija unutar MUP-a Republike Srpske.

NAMJENA I ZADACI

Specijalna jedinica policije se, kroz svoj istorijski put, uspjela transformisati, i ona je sada visokoprofesionalna antiteroristička jedinica, usko specijalizovana i opremljena namjenskom, specijalističkom opremom. Namijenjena je izvršenju specijalnih poslova i zadataka u cilju obezbjeđivanja maksimalne sigurnosti građana i njihove imovine, kroz podršku redovnim policijskim snagama pri izvođenju policijskih operacija koje su van dometa njihove profesionalne osposobljenosti i obučenosti, prvenstveno, to se odnosi na borbu protiv terorizma na taktičkom i operativnom nivou, rješavanje talačkih kriza, pružanje asistencija Upravi kriminalističke policije i Centrima javne bezbjednosti prilikom lišavanja slobode opasnih kriminalaca i kriminalnih grupa, posebno u situacijama gdje se očekuje pružanje otpora vatrenim oružjem.

ORGANIZACIJA

Jedinica je organizovana u skladu sa evropskim standardima specijalnih jedinica policije, tako da njena struktura i brojno stanje omogućavaju kvalitetnu obuku i visoku operativnost u izvršavanju namjenskih zadataka.

SELEKCIJA I OBUKA

Obuka SJP je zasnovana na iskustvima domaćih i stranih specijalnih jedinica i usklađena je sa opšteprihvaćenim svjetskim standardima i trendovima. Cilj obuke Specijalne jedinice policije je da u skladu sa strogo namjenskim potrebama, stručno obuči, uvježba i psihofizički pripremi sve pripadnike operativnog sastava jedinice za uspješno izvršenje najsloženijih i najdelikatnijih zadataka u svim situacijama i u svakom momentu. Svi oni koji imaju želju da postanu članovi SJP moraju proći rigoroznu i tešku selektivnu i specijalističku obuku. Konkurs za prijem novih kandidata u jedinicu zavisi od potreba jedinice i raspoloživih radnih mjesta.


Organizaciona šema