Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

UPRAVA KRIMINALISTIČKE POLICIJE


Načelnik uprave

Siniša Kostrešević, rođen 1980. godine u Banjaluci. Završio Srednju školu unutrašnjih poslova 1999. godine u Banjaluci, a zatim Višu školu unutrašnjih poslova 2002. godine, a 2007. godine Visoku školu unutrašnjih poslova. Radni odnos u MUP-u Republike Srpske zasnovao 1999. godine kao policajac u Policijskoj stanici Čelinac. U svom dosadašnjem radnom iskustvu obavljao je poslove policajca, šefa smjene i pomoćnika komandira, a od 2006. do 2011. godine komandira Policijske stanice Laktaši, od 2011. godine poslove načelnika Odjeljenja za borbu protiv organizovanog kriminaliteta u Upravi kriminalističke policije, od kraja 2011. godine do 2013. godine načelnika Jedinice za borbu protiv organizovanog kriminaliteta i korupcije, a od kraja 2013. godine načelnika Službe za borbu protiv organizovanog kriminaliteta i korupcije. Od aprila 2015. godine obavljao je dužnost zamjenika načelnika Uprave za borbu protiv terorizma i ekstremizma, a posao načelnika Uprave kriminalističke policije obavlja od decembra 2016. godine.

Kontakt

051/334-374
051/334-381
ukp@mup.vladars.net
Bulevar Desanke Maksimović 4, 78000 Banja Luka


NADLEŽNOSTI


 • vrši obradu najsloženijih krivičnih djela;
 • vrši poslove kontrole, nadzora i instruktivnog usmjeravanje rada svih organizacionih i jedinica za podršku kriminalističke policije na poslovima suzbijanja i otkrivanja krivičnih djela u oblasti ekonomskog kriminaliteta, opšteg kriminaliteta, uz podršku kriminalističko-obavještajnih analiza, kriminalističko-tehničkih metoda i sredstava, posebnih operativnih poslova i potraga;
 • vrši nadzor nad zakonitosti rada organizacionih i jedinica za podršku na poslovima suzbijanja i otkrivanja krivičnih djela, pronalaženja i hvatanja izvršilaca krivičnih djela i obezbjeđenja potrebnih dokaza za uspješno vođenje krivičnog postupka;
 • predlaže mjere, određuje rokove, određuje obaveze policijskih uprava u oblasti kontrole naloženih mjera,
 • prati realizaciju, predlaže sankcije i mjere unapređenja;
 • prati, proučava i analizira stanje, kretanje i pojavne oblike kriminaliteta i primjenu kriminalističko-tehničkih metoda, kriminalističko obavještajne analize i posebnih operativnih poslova;
 • usmjerava rad drugih organizacionih jedinica na poslovima kriminaliteta; preduzimanja mjere na unapređenju organizacije, vršenja poslova i poslova poboljšanja efikasnosti u suzbijanju i otkrivanju kriminaliteta;
 • priprema podzakonske propise kojima se reguliše rad i postupanje na suzbijanje kriminaliteta;
 • priprema programe stručnog osposobljavanja i usavršavanja;
 • priprema analitičko-informativne materijale iz djelokruga rada;
 • ostvaruje potrebnu saradnju sa drugim državnim organima;
 • objavljuje - raspisuje potjernice i objave;
 • izdaje registar i glasnik potjernica;
 • postupa po relevantnim saznanjima obavještajno bezbjednosne službe kada se odnose na djelokrug rada Uprave;
 • obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Uprave.

Organizaciona šema