Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

UPRAVA ZA ORGANIZOVANI I TEŠKI KRIMINALITET


Načelnik uprave

Darko Ilić, rođen je 1976. godine u Banjaluci, gdje je završio osnovnu, srednju i višu školu, kao i fakultet društvenog smjera. Radni odnos u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske zasnovao je 1997. godine, gdje je obavljao različite poslove na rukovodećim pozicijama kriminalističke policije. Više puta nagrađivan za iskazanu profesionalnost i požrtvovanost zbog rasvjetljavanja više složenih krivičnih djela u Republici Srpskoj. Od 2006. godine do 31. juna 2016. godine bio je šef Odjeljenja za istrage i bezbjednost Specijalnog tužilaštva Republike Srpske.

Kontakt

051/331-227
051/331-275
uotk@mup.vladars.net
Bulevar Desanke Maksimović 4, 78000 Banja Luka.


OBAVEZE


Uprava za organizovani i teški kriminalitet vrši nadzor i kontrolu nad zakonitošću rada organizacionih jedinica; vrši poslove sprečavanja, otkrivanja i sprovodi neposredne istrage krivičnih djela utvrđenih Zakonom o suzbijanju korupcije, organizovanog i najtežeih oblika privrednog kriminaliteta; radi na predmetima vezanim za navedena djela delegiranim iz drugih organizacionih jedinica, pronalaženju i hapšenju izvršilaca krivičnih djela organizovanog kriminaliteta; preduzima aktivnosti na privođenju izvršilaca nadležnom tužilaštvu, na osnovu naredbi tužilaštva i u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku i Krivičnim zakonom; prikuplja obavještajna saznanja i dokaze o navedenim oblicima kriminaliteta; prati i analizira stanje bezbjednosti i pojave koje pogoduju nastanku i razvoju organizovanog kriminaliteta; organizuje i obavlja kriminalističko operativne i stručne poslove; preduzima posebne istražne radnje u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku a na osnovu naredbe sudije za prethodni postupak; organizuje, neposredno rukovodi i učestvuje u određenim akcijama iz oblasti sprečavanja i otkrivanja najsloženijih krivičnih djela, pronalaženju i hvatanju njihovih izvršilaca; vrši usmjeravanje, nadzor i koordinaciju operativnih aktivnosti na prikupljanju podataka, analizira prikupljene podatke i operativno usmjerava njihovo korištenje; daje preporuke za preduzimanje daljih mjera i radnji, sarađuje sa drugim organizacionim jedinicama, vodi propisane evidencije i provodi mjere zaštite podataka; vrši kriminalističko-obavještajno prikupljanje podataka za lica za koja se raspolaže saznanjima da su izvršioci krivičnih djela ili se dovode u vezu sa izvršenjem krivičnih djela, kao i za licima nad kojima je otvorena kriminalistička obrada u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku; ostvaruje saradnju sa državnim organima, Službom za reviziju javnog sektora, Upravom za indirektno oporezivanje, Poreskom upravom i drugim finansijskim institucijama, u poslovima od značaja za efikasno sprečavanje i otkrivanje najsloženijih oblika kriminaliteta, kao i policijama drugih zemalja u kriminalističko-obavještajnom radu; učestvuje u odabiru i provođenju edukacija policijskih službenika u poslovima kriminalističko-obavještajnog rada, kao i poslovima prikrivenih istraga; učestvuje u legendiranju istražilaca i pruža im logističku podršku; uvodi u predmet prikrivenog istražioca i informatora u skladu sa odredbama Zakona o krivičnom postupku; pruža stručnu pomoć CJB, nadzire obavljanje poslova u tom području; učestvuje u izradi normativnih akata, izvještaja i drugih stručnih materijala; vrši procjene, planiranje i izvođenje akcija sa drugim nosiocima javnih ovlaštenja u cilju efikasnije borbe protiv kriminaliteta; obavlja i druge poslove iz svog područja rada.


Organizaciona šema