Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

UPRAVA ZA ORGANIZOVANI I TEŠKI KRIMINALITET


Načelnik uprave

Darko Ilić, rođen 1976. godine u Banja Luci gdje je završio osnovnu, srednju, višu školu i Pravni fakultet gdje je stekao akademsko zvanje diplomirani pravnik. Radni odnos u Ministarstvu unutrašnjih polova RS zasnovao je 1997. godine gdje je obavljao različite poslove i to: inspektor kriminalističke policije, Odsjek za imovinske delikte, CJB Banja Luka; inspektor kriminalističke policije, odsjek za krvne delikte, CJB Banja Luka; načelnik odjeljenja za suzbijanje opšteg ktimilaliteta, CJB Banja Luka; inspektor Uprave kriminalističke policije, MUP RS; šef Odjeljenja za istrage i bezbjednost pri Specijalnom tužilaštvu RS, više puta nagrađivan za iskazanu profesionalnost zbog rasvjetljavanja više složenih krivičnioh djela u RS.

Kontakt

051/331-227
051/331-275
uotk@mup.vladars.net
Bulevar Desanke Maksimović 4, 78000 Banja Luka.


NADLEŽNOSTI


 • vrši nadzor i kontrolu nad zakonitošću rada organizacionih jedinica;
 • vrši poslove sprečavanja, otkrivanja i sprovodi neposredne istrage krivičnih djela utvrđenih Zakonom o suzbijanju korupcije, organizovanog i najtežeih oblika privrednog kriminaliteta;
 • radi na predmetima vezanim za navedena djela delegiranim iz drugih organizacionih jedinica, pronalaženju i hapšenju izvršilaca krivičnih djela organizovanog kriminaliteta;
 • preduzima aktivnosti na privođenju izvršilaca nadležnom tužilaštvu, na osnovu naredbi tužilaštva i u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku i Krivičnim zakonikom;
 • prikuplja obavještajna saznanja i dokaze o navedenim oblicima kriminaliteta;
 • prati i analizira stanje bezbjednosti i pojave koje pogoduju nastanku i razvoju organizovanog kriminaliteta;
 • organizuje i obavlja kriminalističko operativne i stručne poslove;
 • preduzima posebne istražne radnje u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku, a na osnovu naredbe sudije za prethodni postupak;
 • organizuje, neposredno rukovodi i učestvuje u određenim akcijama iz oblasti sprečavanja i otkrivanja najsloženijih krivičnih djela, pronalaženju i hvatanju njihovih izvršilaca;
 • vrši usmjeravanje, nadzor i koordinaciju operativnih aktivnosti na prikupljanju podataka, analizira prikupljene podatke i operativno usmjerava njihovo korištenje;
 • daje preporuke za preduzimanje daljih mjera i radnji,
 • sarađuje sa drugim organizacionim jedinicama,
 • vodi propisane evidencije i provodi mjere zaštite podataka;
 • vrši kriminalističko-obavještajno prikupljanje podataka za lica za koja se raspolaže saznanjima da su izvršioci krivičnih djela ili se dovode u vezu sa izvršenjem krivičnih djela, kao i za licima nad kojima je otvorena kriminalistička obrada u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku;
 • ostvaruje saradnju sa državnim organima, Službom za reviziju javnog sektora, Upravom za indirektno oporezivanje, Poreskom upravom i drugim finansijskim institucijama, u poslovima od značaja za efikasno sprečavanje i otkrivanje najsloženijih oblika kriminaliteta, kao i policijama drugih zemalja u kriminalističko-obavještajnom radu;
 • učestvuje u odabiru i provođenju edukacija policijskih službenika u poslovima kriminalističko-obavještajnog rada, kao i poslovima prikrivenih istraga;
 • učestvuje u legendiranju istražilaca i pruža im logističku podršku;
 • uvodi u predmet prikrivenog istražioca i informatora u skladu sa odredbama Zakona o krivičnom postupku;
 • pruža stručnu pomoć policijskim upravama, nadzire obavljanje poslova u tom području;
 • učestvuje u izradi normativnih akata, izvještaja i drugih stručnih materijala;
 • vrši procjene, planiranje i izvođenje akcija sa drugim nosiocima javnih ovlaštenja u cilju efikasnije borbe protiv kriminaliteta;
 • obavlja i druge poslove iz svog područja rada.

Organizaciona šema