Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

UPRAVA ZA BORBU PROTIV TERORIZMA I EKSTREMIZMA


Načelnik uprave

Goran Balaban, rođen je 28.08.1969. u Bosanskom Petrovcu. Završio je srednju školu 1988. godine u Bosanskom Petrovcu, smjer mašinski tehničar. Visoku školu unutrašnjih poslova završio je u Banja Luci 2004. godine. Odlikovan je 1993. medaljom heroja Milana Tepića. U MUP-u RS obavljao je sljedeće poslove i zadatke: od 01.01.1993. do 01.11.2011. godine vršio je različite dužnosti u okviru SJP; od 01.11.2011. do 28.05.2012. godine inspektor za bezbjednost saobraćaja u Upravi policije; od 28.05.2012. do 01.01.2013. godine inspektor za prevenciju u Upravi policije; od 01.01.2013. do 15.04.2015. godine načelnik Jedinice za suzbijanje terorizma, ekstremizma i istrage ratnih zločina i krivičnih djela po međuanrodnom humanitarnom pravu, Uprava kriminalističke policije. Dužnost načelnika Uprave za borbu protiv terorizma i ekstremizma vrši od 15.04.2015. godine.

Kontakt

051/331-289
051/331-287
ubpte@mup.vladars.net
Jug Bogdana 108, 78000 Banja Luka


OBAVEZE


Uprava za borbu protiv terorizma i ekstremizma vrši:
- obradu krivičnih djela iz oblasti terorizma i ekstremizma kao i ratnih zločina i krivičnih djela po međunarodnom humanitarnom pravu,
- vrši poslove kontrole, nadzora i instruktivnog usmjeravanja rada svih organizacionih jedinica MUP RS nadležnih za rad po navedenim krivičnim djelima uz podršku kriminalističko-obavještajnih analiza,
- kriminalističko-tehničkih metoda i sredstava i posebnih operativnih poslova,
- vrši nadzor nad zakonitošću rada tih organizacionih jedinica, predlaže mjere, određuje rokove, određuje obaveze CJB u oblasti kontrole naloženih mjera a sve sciljem prevencije, otkrivanja i rasvjetljavanja krivičnih djela iz oblasti terorizma i ekstremizma kao i otkrivanja i rasvjetljavanja ratnih zločina i krivičnih djela po međunarodnom humanitarnom pravu,
- za potrebe vođenja analitičke istrage koristi sve raspoložive baze podataka Ministarstva kao i podatke i informacije iz svih otvorenih izvora,
- pod uslovom i na način propisan zakonom, izdvaja i koristi slučajne nalaze prikupljene istražnim i posebnim istražnim radnjama radi pokretanja nove istrage ili dopune postojećih istraga,
- prati realizaciju, predlaže mjere unaprijeđenja, prati, proučava i analizira stanje, kretanje i pojavne oblike kriminaliteta iz svoje nadležnosti kao i primjenu kriminalističko-tehničkih metoda, kriminalističko obavještajne analize i posebnih operativnih poslova,
- usmjerava rad drugih organizacionih jedinica na poslovima borbe protiv terorizma i ekstremizma i njihove prevencije,
- preduzima mjere na unaprijeđenju organizacije, vršenja poslova i poslova poboljšanja efikasnosti na polju borbe protiv terorizma i ekstremizma,
- priprema podzakonske propise kojima se reguliše rad i postupanje na polju borbe protiv terorizma i ekstremizma,
- priprema programe stručnog osposobljavanja i usavršavanja, priprema analitičko-informativne materijale iz djelokruga rada,
- ostvaruje potrebnu saradnju sa drugim državnim organima,
- postupa po relevantnim saznanjima obavještajno bezbjednosne službe kada se odnose na djelokrug rada Uprave,
- obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Uprave.


Organizaciona šema