Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

Eksplozivne materije i poslova zastite od pozara


Dokumenta koja izdaje Inspektorat za EM i PZoP MUP-a

Redni broj

Naziv dokumenta kojeg izdaje Inspektorat za EM i PZoP

Potrebna dokumentacija

Taksa

 1.  

Saglasnost na mjere i normative zastite od pozara, predvidene u projektnoj dokumentaciji

 • Zahtjev –obrazac 1.
 • lokacijski uslovi
 • UT uslovi
 • Projektno tehnicka dokumentacija
 • Popis projekata
 • Elaborat zastite od pozara
 • Dokaz o uplati

200,00

 1.  

Saglasnost na izvedene mjere  i normative zastite od pozara, predvidene u tehnickoj dokumentaciji

 • Zahtjev –obrazac 2.
 • Saglasnost na projektovane mjere ZOP
 • Popis strucnih nalaza o izvrsenim mjerenjima
 • Dokaz o uplati

200,00

 1.  

Odobrenje za izradu elaborata zastite od pozara

 • Zahtjev –obrazac 3.
 • Rjesenje o registraciji kod privrednog suda
 • Kopije diploma  i uvjerenja o polozenim strucnim ispitima zaposlenih radnika
 • Dokaz o radnom iskustvu
 • Dokaz o uplati

500,00

 1.  

Odobrenje za lokaciju skladista eksplozivnih materija (preko 5000kg)

 • Zahtjev –obrazac 4.
 • Situacioni plan terena
 • Tehnicki opis terena
 • Tehnicki opis objekta
 • Popis vrsta i kolicina eksplozivnih materija
 • Dokaz o uplati

200,00

 1.  

Odobrenje za lokaciju objekta za zapaljive tecnosti i gasove (preko 1000m3 zapaljive tecnosti ili preko 30m3 gasa)

 • Zahtjev –obrazac 5.
 • Situacioni plan terena
 • Tehnicki opis terena
 • Tehnicki opis objekta
 • Popis vrsta i kolicina zapaljivih tecnosti/gasova
 • Dokaz o uplati

200,00

 1.  

Odobrenje za trgovinski promet eksplozivnih materija

 • Zahtjev –obrazac 6.
 • Rjesenje o registraciji kod privrednog suda
 • Kopija odobrenja za upotrebu skladista
 • Uvjerenje o strucnoj osposobljenosti radnika za rukovanje eksplozivnim materijama u prometu
 • Dokaz o uplati naknade

2.500,00

 1.  

Odobrenje za stavljanje u promet eksplozivnih materija

 • Zahtjev –obrazac 7.
 • Opis namjene eksplozivne materije
 • Strucno misljenje o ispitivanju
 • Uputstvo o nacinu upotrebe i unistavanja
 • Dokaz o uplati naknade

200,00

 1.  

Odobrenje za nabavku pirotehnickih proizvoda i protivgradnih raketa

 • Zahtjev –obrazac 8.
 • Spisak pirotehnickih proizvoda
 • Dokaz o uplati naknade

200,00

 1.  

Odobrenje za prevoz eksplozivnih materija preko granice BiH i preko teritorije Republike Srpske

 • Zahtjev –obrazac 9.
 • Spisak eksplozivnih materija
 • Rjesenje Ministarstva vanjske trgovine BiH
 • Rjesenje FMUP za prevoz preko teritorije FBiH
 • dokaz o uplati naknade

100,00

 1.  

Odobrenje za ispitivanje rucnih i prevoznih aparata za gasenje pocetnog pozara

 • Zahtjev –obrazac 10.
 • Rjesenje o registraciji kod privrednog suda
 • Spisak raspolozive opreme u skladu sa pravilnikom
 • Uvjerenje o strucnoj osposobljenosti radnika servisera
 • Dokaz o uplati naknade

500,00

 1.  

Odobrenje za kontrolno ispitivanje sistema za dojavu i gasenje pozara, uredaja za kontrolno i zastitno djelovanje i uredaja za sprecavanje sirenja pozara

 • Zahtjev –obrazac 11.
 • Rjesenje o registraciji kod privrednog suda
 • Ovjeren spisak instrumenata i opreme za servisiranje instalacija i uredaja
 • Uvjerenje o strucnoj osposobljenosti radnika servisera
 • Kopije diploma  i uvjerenja o polozenim strucnim ispitima zaposlenih radnika
 • Dokaz o uplati naknade

500,00

 1.  

Odobrenje za obavljanje strucnog osposobljavanja vozaca motornih vozila kojima se prevoze opasne materije

 • Zahtjev –obrazac 12.
 • Rjesenje o registraciji kod privrednog suda
 • Pravilnik o organizaciji i nacinu strucnog osposobljavanja lica koja ucestvuju u prevozu opasnih materija
 • Skica poligona za izvodenje prakticnih vjezbi, sa opisom tehnickih osobina i upotrebnom dozvolom
 • Dokaz o uplati naknade

1000,00

 1.  

Polaganje strucnog ispita za vozaca motornih vozila kojima se prevoze opasne materije – ADR

Izgled sertifikata mozete pogledati -ovdje

 • Zahtjev –obrazac 13.
 • Fotokopija vozacke dozvole
 • Fotokopija licne karte
 • Potvrda ovlastenog preduzeca o izvrsenoj strucnoj obuci
 • Uvjerenje o nevozenju krivicnog postupka
 • Dokaz o uplati troskova polaganja – 150,00
 • Dokaz o uplati naknade za izradu ADR sertifikata

150,00
  20,00

 1.  

Polaganje strucnog ispita za radnike koji rade na poslovima sprovodenja zastite od pozara

 • Zahtjev –obrazac 14.
 • Izvod iz maticne knjige rodenih
 • Ovjeren prepis diplome ili svjedocanstva o zavrsenoj skoli
 • Potvrda preduzeca o vrsti poslova na kojima je kandidat radio i o radnom iskustvu
 • Dokaz o uplati naknade

300,00

 1.  

Misljenje za stavljanje u promet na teritoriji Republike Srpske proizvoda za zastitu od pozara

 • Zahtjev stranke
 • Atestna dokumentacija
 • Dokaz o uplati naknade 150,00KM

150,00

 1.  

Misljenja na prostorne, urbanisticke i regulacione planove, kao i njihove izmjene i dopune (Zakon o zastiti od pozara- Sl.glasnik Republike Srpske 71/12, clan16. Stav2.)

 • Zahtjev  Administrativne sluzbe opstine/grada  za davanje misljenja
 • Regulacioni, urbanisticki ili prostorni plan u stampanom ili elektronskom obliku

-