Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

POLICIJSKA UPRAVA BANJA LUKA


Načelnik policijske uprave

Željko Spasojević, rođen je 10.05.1969. godine u Prnjavoru. Osnovnu školu završio je u Prnjavoru, mjesto Kokori, a srednju školu unutrašnjih poslova u Sarajevu 1988. godine. Vojnu akademiju kopnene vojske u Beogradu završio je 1992. godine, od kada je i zaposlen u Ministarstvu unutrašnjih poslova RS. Obavljao je sljedeće poslove i zadatke: komandir voda, zatim načelnik klase u Srednjoj školi unutrašnjih poslova u Banjoj Luci, komandir Policijske stanice Banja Luka 1, inspektor u Sektoru policije, inspektor u Upravi policije, načelnik Odjeljenja opšte policije u Upravi policije, načelnik Sektora policije CJB Banja Luka, načelnik CJB Banja Luka, načelnik Odjeljenja za specijalističku obuku na Policijskoj akademiji, načelnik Odjeljenja za stručno usavršavanje u Upravi za policijsko obrazovanje, inspektor Sudske policije, stručni savjetnik u Kabinetu ministra unutrašnjih poslova. Dužnost načelnika CJB Banja Luka preuzeo je 01.09.2016. godine.

Kontakt

051/337-100 - centrala
051/337-294
Kralja Petra I Karađorđevića br. 5, 78000 Banja Luka


PORTPAROL POLICIJSKE UPRAVE
Marija Markanović
051/337-107
051/337-293
066/240-498
portparolpu.bl@mup.vladars.net

MAPAPOLICIJSKE STANICE


Naziv Adresa Grad Telefon Faks Mapa
PS CENTAR Kralja Petra 1 Karađorđevića br. 5 78000 Banja Luka 051/337-201 051/337-294
PS LAZAREVO Prote Nikole Kostića br. 3 78000 Banja Luka 051/301-209 051/302-977
PS OBILIĆEVO Jug Bogdana br.108 78000 Banja Luka 051/331-120 051/331-135
PS LAUŠ Vojvođanska bb 78000 Banja Luka 051/300-022 051/300-021
PS POTKOZARJE Potkozarje bb 78216 Potkozarje 051/395-218 051/395-218
PS INTERVENCIJE Kralja Petra 1 Karađorđevića br. 5 78000 Banja Luka 051/337-183 051/337-113
PS BS BANJA LUKA Jug Bogdana br. 108 78000 Banja Luka 051/331-122 051/331-163
PS LAKTAŠI Karađorđeva 48 78250 Laktaši 051/536-010 051/532-950
PS PRNJAVOR Beogradska br. 2 i 4 78430 Prnjavor 051/660-001 051/663-094
PS KNEŽEVO Gavrila Principa bb 78230 Kneževo 051/591-603 051/591-270
PS ČELINAC Kralja Petra 1 Karađorđevića br.69 78240 Čelinac 051/551-222 051/551-222
PS KOTOR VAROŠ Cara Dušana bb 78220 Kotor Varoš 051/785-523 051/785-510