Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

POLICIJSKA UPRAVA ISTOČNO SARAJEVO


Načelnik policijske uprave

Srpko Kosorić, rođen je 26.07.1964. godine u Sokocu. Osnovnu i srednju školu završio je u Sokocu, a na Višoj ekonomsko-komercijalnoj školi u Beogradu stekao zvanje ekonomiste. Na Univerzitetu primjenjenih nauka u Beogradu 2002. godine stekao je akademsko zvanje diplomirani ekonomista, smjer finansije i bankarstvo. Zvanje magistra stekao je 2007. godine, a 2010. godine zvanje doktora nauka za užu naučnu oblast Teorijske ekonomije. U MUP-u Republike Srpske zaposlen je od 2000. godine. U prethodnom periodu obavljao je sljedeće poslove i zadatke: inspektor privrednog kriminaliteta; šef Odjeljenja privrednog kriminaliteta CJB Istočno Sarajevo; šef Specijalnog tima privrednog kriminaliteta, načelnik Odjeljenja privrednog kriminaliteta u Upravi kriminalističke policije, poslove u nastavno-naučnoj jedinici Visoke škole unutrašnjih poslova, koordinator-organizator praktične nastave Visoke škole unutrašnjih poslova, kao i poslove inspektora za stručno usavršavanje u Upravi za policijsko obrazovanje. Dužnost načelnika Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo obavlja od 09.03.2015. godine.

Kontakt

057/204-100 - centrala
057/204-618
Serdar Janka Vukotića bb, Pale


PORTPAROL POLICIJSKE UPRAVE
VESNA STOKANOVIĆ
057/204-107
057/204-118
066/715-335
portparolpu.is@mup.vladars.net

MAPAPOLICIJSKE STANICE


Naziv Adresa Grad Telefon Faks Mapa
PS BS PALE Ulica srpskih ratnika br. 10 71420 Pale 057/223-895 057/223-895
PS PALE Ulica srpskih ratnika br. 10 71420 Pale 057/223-400 057/223-031
PS BS ISTOČNO NOVO SARAJEVO Ulica Stefana Nemanje br.13 71124 Istočno Novo Sarajevo 057/340-785 057/340-774
PS ISTOČNO NOVO SARAJEVO Ulica Stefana Nemanje br.13 71124 Istočno Novo Sarajevo 057/340-003 057/340-004
PS ROGATICA Srpske sloge br. 83 73220 Rogatica 058/415-547 058/415-549
PS SOKOLAC Milana Šarca bb 71350 Sokolac 057/400-900 057/448-064
PS TRNOVO Ulica trnovskog bataljona br. 105 71220 Trnovo 057/610-241 057/610-230
PS HAN PIJESAK Aleksandra Karađorđevića br. 4 71360 Han Pijesak 057/557-289 057/557-764