Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

POLICIJSKA UPRAVA PRIJEDOR


Načelnik policijske uprave

Dalibor Ivanić, rođen je 26.06.1973. godine u Bosanskom Novom. Višu školu unutrašnjih poslova završio je 1998. godine u Banja Luci, čime je stekao zvanje Pravnik unutrašnjih poslova, a 2001. godine diplomirao je na fakultetu Bezbjednosti u Beogradu i stekao zvanje Profesor civilne odbrane. U MUP-u Republike Srpsake zaposlen je od 1998. godine. U prethodnom periodu obavljao je poslove i zadatke: zamjenik komandira Policijske stanice Novi Grad, komandir Policijske stanice Novi Grad, komandir Policijske stanice za Bezbjednost saobraćaja Prijedor, inspektor opšte policije u Upravi policije, inspektor saobraćajne policije u Upravi policije, načelnik Sektora policije CJB Banja Luka, načelnik Odjeljenja opšte policije u Upravi policije, načelnik Dežurnog operativnog centra u MUP-u Republike Srpske. Dužnost načelnika CJB Prijedor obavlja od 13.02.2015. godine.

Kontakt

052/232-811 - centrala
052/231-384
Akademija Jovana Raškovića br. 4


PORTPAROL POLICIJSKE UPRAVE
052/232-811
052/231-384

portparolpu.pd@mup.vladars.net

MAPAPOLICIJSKE STANICE


Naziv Adresa Grad Telefon Faks Mapa
PS PRIJEDOR 1 Akademika Jovana Raškovića br.4 79101 Prijedor 052/233-216 052/231-384
PS PRIJEDOR 2 Milana Vrhovca bb 79101 Prijedor 052/237-285 052/231-384
PS KOZARAC Maršala Tita bb 79202 Kozarac 052/344-123 052/344-123
PS OMARSKA Vuka Karadžića bb 79203 Omarska 052/333-006 052/333-006
PS BS PRIJEDOR Milana Vrhovca bb 79101 Prijedor 052/237-760 052/231-384
PS KOZARSKA DUBICA Trebinjska bb 79240 Kozarska Dubica 052/417-011 052/417-011
PS KOSTAJNICA Svetosavska br.16 79224 Kostajnica 052/663-122 052/663-112
PS NOVI GRAD Mladena Stojanovića br.2 79220 Novi Grad 052/754-084 052/754-107
PS KRUPA NA UNI Doktora Milana Jelića br.1 79227 Krupa na Uni 052/750-023 052/750-023
PS OŠTRA LUKA Oštra Luka bb 79263 Oštra Luka 052/337-192 052/337-192