Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske
← Повратак на Новости | Информисање јавности » Новости

Привремена мјера забрање отуђења и одузимања имовине вриједности 1,717 милиона КМ

| Бањалука | Петак, 09. мај 2014.

На основу Рјешења Основног суда у Требињу одређена је привремена мјера забране отуђења и одузимања имовине од  Л.Ж. из Источног Сарајева која је пренесена на повезана лица и трећа лица укупне вриједности   1.717.482,00 КМ.

Полицијски службеници Службе за сузбијање организованог криминалитета и корупције - Јединица за сузбијање привредног криминалитета, финансијске истраге и сузбијање прања новца, поступили су по Наредби за покретање финансијске истраге Окружног тужилаштва у Требињу  против Л.Ж. и са њим повезаних лица,  против кога је Окружно тужилаштво Требиње подигло оптужницу,  и против кога се води поступак пред надлежним судом, а због постојања основа сумње да је наведено лице извршило кривично дјело „Посебни случајеви фалсификовања исправе- мјенице“, тако што је као директор предузећа Шућур“ д.о.о. Источно Сарајево неовлаштено поднио на наплату „Новој банци“ а.д. Бијељина, мјеницу, поступајући супротно закону и одредбама Уговора о извођењу рударских радова закљученим између ЈП Рудника и Термоелектране Гацко а.д. Гацко.

Иако су извршени радови по Уговору у потпуности били исплаћени  предузећу „Шућур“ д.о.о. Источно Сарајево, Л.Ж. је, као одговорно лице,  неовлаштено и противправно  реализовао мјеницу у износу од 1.283.165,59КМ и наплатио потраживање које није уговорено ни извршено, иако је био свјестан да је предходно  у цијелости наплатио потраживања свог предузећа по основу извршених и фактурисаних радова.

Након спроведене  финансијске истраге , полицијски службеници Јединице за сузбијање привредног криминалитета, финансијске истраге и сузбијање прања новца доставили су Окружном тужилаштву Требиње  Извјештај о финансијској истрази којим је утврђено да су Л.Ж. и са њим повезана лица стекла имовину која није у сразмјеру са пријављеним приходима из легалног пословања, односно да постоји основ сумње да је одређени дио имовине предметних лица стечен извршењем кривичних дјела.

Привремена мјера забране отуђења и одузимања имовине од  Л.Ж. која је пренесена на повезана лица и трећа лица односи се на:

-Имовину Ш.Д. - двије  некретнине- на Јахорини и   укупне виједности у износу од  86.600,00КМ;

равном лицу „ЛЕИН“ д.о.о. Бањалука као повезаном лицу, привремено је одузето: 12 камиона, 2 багера, 1 булдожер и 1 цистерна укупне вриједности у износу од 1.590.882,00КМ, и предузећу Шућур д.о.о. Источно Сарајево привремено је одузета радна машина - 1 грејдера чија је вриједност 40.000,00КМ.

 

На основу  Рјешења Основног суда у Требињу камиони и радне машине који су привремено одузети   предати су  на управљање Агенцији за управљање одузетом имовином.