Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske
← Повратак на Сервисне информације | Информисање јавности » Сервисне информације

Министарска конференција Помпидoу групе Савјета Европе одржана у Даблину

| Бањалука | Сриједа, 22. октобар 2003.

У периоду од 16. до 17. октобра 2003. године у Даблину, Ирска одржана је Министарска конференција Помпидоу групе Савјета Европе којој је присуствовао министар унутрашњих послова Републике Српске, Зоран Ђерић. Делегацију Босне и Херцеговине поред министра Ђерића чинили су и министар правде БиХ, Слободан Ковач, министар безбједности БиХ, Бариша Чолак, министар унутрашњих послова ФБиХ, Мевлудин Халиловић, министар правде ФБиХ, Борјана Кришто и министар правде РС, Сауд Филиповић. На конференцији су узеле учешће све земље чланице Помпидоу групе, земље чланице Савјета Европе које не припадају Групи и бројне међународне организације. Помпидоу група Савјета Европе представља форум за размјену информација и достигнућа по питању иницијатива везаних за област заштите од дрога између земаља чланица. Сваке три године земља која је предсједавајућа Групе, домаћин је министарској конференцији те су до сада одржане конференције у Ослу (1991), Стразбуру (1994), Тромсу (1997) и Синтри (2000). Предсједавајући Помпидоу групе у протекле три године био је министар за здравство и заштиту дјеце Ирске па је стога Ирска била домаћин овогодишње конференције на тему "Нови изазови за политику о дрогама у Европи" у чијем контексту се говорило о истовременој употреби више дрога, о политикама заснованим на доказима, о потреби јачања сарадње између земаља из и ван Европске уније те специфичној улози Помпидоу групе у европском институционалном контексту. На конференцији је изабрана Холандија као предсједавајућа Групе за наредне три године и Словачка као потпредсједавајућа. Поред тога представљен је извјештај о имплементацији Програма рада Помпидоу групе за протекли трогодишњи период и усвојена су три документа и то: Политичка декларација, Програм рада за наредне три године и Изјава о структури и методама рада Помпидоу групе. Садржину **ПОЛИТИЧКЕ ДЕКЛАРАЦИЈЕ** преносимо у потпуности: 1. **Министри и владини представници држава и представници Европске комисије који учествују у Даблину на Министарској конференцији Помпидоу групе о сарадњи по питању злоупотребе дроге и незаконите трговине:** 2. Ревидујући нове изазове у политици о дрогама у Европи, са посебном пажњом на: - нивое и облике употребе поли-дрога, - већи нагласак на политике засноване на доказима, - потребу да се ојача сарадња између земаља ЕУ и оних које нису у ЕУ, - специфичну улогу Помпидоу групе (ПГ) у европском институционалном контексту; 3. Потврђујемо нашу преданост, у духу у којем је креирана и наставила да ради Помпидоу група, наставку и повећању сарадње и напора у цијелој Европи по питању свих аспеката проблема дроге у оквиру свеобухватне, балансиране, мултидисциплинарне стратегије, а посебно смо се договорили о сљедећем: 4. везано за употребу поли-дрога спознајемо потребу да се: - повећа мониторинг употребе поли-дрога - предузме истраживање ризика за појединце и друштво с тим у вези - усвоји координисани глобални приступ злоупотреби супстанци и зависности узимајући у обзир ефекте конзумирања алкохола, дувана и психоактивних лијекова који се издају на рецепт - прилагоди организација услуга превенције и третмана тако да могу ефективно усмјерити развоје у употреби дроге, употреби нових супстанци и пратећој употреби неколико психоактивних супстанци - обезбиједи одговарајућа обука за професионалце и остале кључне даваоце услуга; 5. истичемо важност процјене везано за интервенције око политике, законодавства или програма као основе за будући развој ефективних, на доказу заснованих стратегија; 6. такође спознајемо важност укључивања цивилног друштва укључујући кориснике дроге и омладинске организације у развој мјера везаних за превенцију, третман, друштвену рехабилитацију и истраживање; 7. с тим у вези, спознајући важност развијања политика о дрогама заснованих на доказу узимајући у обзир принципе међународног система за контролу дрога како стоји у Конвенцијама УН-а из 1961, 1971 и 1988, идентификујемо потребу да се: - промовише отворени дијалог са истражним и академским заједницама, теренским радницима, менаџерима локалних програма, НВО-има и особама погођеним употребом дроге - размјењује искуство везано за нове, ефективне модалитете његе, и - оцијене посебно практичне препреке за импелментацију политика заснованих на доказу и начини за њихово превазилажење; 8. спознајемо потребу за јачањем међународне сарадње и посебно размјене искуства између ЕУ и осталих европских земаља; 9. понављамо потребу даљег јачања законодавства, акције и сарадње на лишавању криминалних организација илегално стечених прихода и подстицања служби за борбу против илегалне трговине да прате транснационалне токове новца уз трговину илегалним дрогама и прекурсорима хемикалија; 10. тежићемо да обезбиједимо да агенције за спровођење закона имају адекватне способности и капацитете за прикупљање, похрањивање и анализу информација, у складу са одговарајућом заштитом података и заштитом приватности појединаца; 11. потврђујемо важност посвећивања значајне пажње етичким питањима и људским правима с нагласком на политике о дрогама и интервенције које могу обезбиједити важне аргументе за превазилажење моралних дилема које могу створити препреке за акцију; 12. **У нашем саставу ограниченом на чланове Помпидоу групе, даље смо се договорили о сљедећем:** 13. Помпидоу група ће своје задатке и приступ фокусирати на повећање ефикасности и квалитета политика о дрогама нудећи подршку ствараоцима политика и онима који примјењују политику о дрогама у пракси; 14. ПГ ће ово посебно урадити: - јачањем утицаја научног знања о политикама о дрогама; и подржавањем улоге науке у свакодневној пракси - креирањем платформе за оне који су одговорни за имплементацију политика о дрогама у свакодневној пракси (здравствени радници, социјални радници, полицијски и судски званичници, царина, локални администратори, итд.) - промовисањем размјена искустава, подстицањем професионалних дискусија - подстицањем чврсто засноване иновације; 15. истичемо важност блиске сарадње са другим међународним тијелима која раде у овој области, узимајући у обзир потребу максимирања синергија и избјегавањем дупликације напора; 16. потврђујемо нашу преданост раду који предузима Помпидоу група, у складу са њеним програмом рада и у складу са методама рада договореним овом конференцијом.