Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske
← Повратак на Новости | Информисање јавности » Новости

Зa три дана због некоришћења безбједносног појаса, сигурносних сједалица и непрописног коришћења мобилног телефона током вожње санкционисано укупно 838 учесника у саобраћају

| Бања Лука | Понедељак, 26. август 2019.

       На подручју Полицијске управе Бања Лукау временском периоду од 21. до 23. августа 2019. године, реализоване су појачане активности са акцентом на контролу коришћења безбједносних појасева и сигурносних сједалица за дјецу као и непрописног коришћења мобилног телефона током вожње, а све са циљем смањења посљедица по лица у саобраћајнимнезгодама.
У поменутој акцији укупно је контролисано 1178 учесника у саобраћају, од чега је санкционисано 838.
Санкционисано је 168 починилаца прекршаја непрописног коришћења мобилног телефона, регулисаног чланом 33. Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ  који гласи „ За вријеме кретања возила у саобраћају на јавном путу возач не смије користити мобилни телефон односно друге уређаје за комуницирање ако нема односно не користи опрему која омогућава комуницирање без ангажирања руку за вријеме вожње. Возач не смије користити аудио односно видеоуређаје тако да не чује звучне сигнале других учесника у саобраћају нити предузимати друге радње које ометају његову пажњу приликом управљања возилом.
Санкционисано је 469 починилаца прекршаја некоришћења безбједносног појаса регулисаног чланом 34. став 1. Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ који гласи „Возач моторног возила и лица која се превозе тим возилом дужни су користити сигурносне појасеве за вријеме док се возило креће у саобраћају на јавном путу.
Санкционисана су четири починиоца прекршаја због превожења дијетета млађег од 12 година на сувозачевом мјесту, а што је регулисано чланом 34. став 3. Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ који гласи„У путничком аутомобилу на сједишту сувозача не смије се превозити дијете млађе од 12 година.
Санкционисано је 197 починиоца прекршаја због непрописног коришћења сигурносне сједалице за дјецу, а што је регулисано чланом 34а Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ који гласи “(1) Изузетно од члана 34. став (3) овог Закона, у путничком аутомобилу возач може превозити дијете млађе од двије године на предњем сједишту возила ако возило нема зрачни јастук или је сувозачки зрачни јастук искључен и ако се дијете превози у сигурносној сједалици постављеној супротно од смјера кретања возила, а која је причвршћена за сједиште помоћу сигурносног појаса у три тачке везивања или посебним копчама у возилу. Дијете у сигурносној сједалици мора бити везано.
 (2) У путничком аутомобилу на задњем сједишту возач смије превозити дијете млађе од пет година само када је дијете исправно везано у сигурносној сједалици која је за сједиште причвршћена помоћу сигурносног појаса у три тачке везивања или посебним копчама у возилу. (3) Возач у путничком аутомобилу смије превозити дијете старије од пет а млађе од 12 година на задњем сједишту само када дијете сједи на посебном подметачу прилагођеном његовој висини који омогућава употребу сигурносног појаса и када је исправно везано сигурносним појасом, или је исправно везано у сигурносној сједалици која је за сједиште причвршћена помоћу сигурносног појаса у три тачке везивања или посебним копчама у возилу”.