Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske
← Повратак на Новости | Информисање јавности » Новости

Позив грађанима да поштују превентивне мјере- КЗРС дефинисао санкције

| Бања Лука | Петак, 13. март 2020.

 

 

Министарство унутрашњих послова Републике Српске позива грађане да се одговорно понашају и поштују одлуке Владе Републике Српске - Координационог тијела за планирање, спровођење и праћење активности везаних за појаву “COVID-19“,болести који изазазива корона вирус и локалних штабова за ванредне ситуације.

Кривичним закоником Републике Српске јасно су дефинисана кривична дјела против здравља људи, а која се односе на само преношење заразне болести и непримјењивање мјера за заштиту од заразне болести.

       Чланом 194 „Преношење заразне болести“ КЗРС дефинисано је да „ко не поступи по прописима или наредби којима надлежни орган одређује прегледе, дезинфекцију, издвајање болесника или неке друге мјере за сузбијање или спречавање заразних болести код људи, па усљед тога дође до преношења заразне болести, казниће се новчаном казном или казном затвора до двије године“.

       Такође, у члану 196 „Непримјењивање мјера за заштиту од заразне болести“ каже се да „ко у болници, породилишту, интернату, школи, привредном друштву или другој организацији или радњи у којој се рукује предметима исхране или врше хигијенске услуге, не примијени одговарајуће хигијенске мјере или супротно здравственим прописима прими на рад или држи на раду лице које болује од заразне болести, па усљед тога дође до преношења заразне болести, казниће се новчаном казном или казном затвора до једне године“.

За напријед наведене основне облике кривичних дјела прописаних Кривичним закоником Републике Српске, прописани су и квалификовани облици за које су, у зависности од посљедице, предвиђене и строжије казне.