Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

ДИРЕКТОР ПОЛИЦИЈЕ


Директор полиције

Синиша Кострешевић, рођен је 14. маја 1980. године у Бањој Луци, гдје је завршио Средњу школу унутрашњих послова 1999. године. Исте године у Полицијској станици Челинац започео је своју каријеру, након чега је упућен на Вишу школу унутрашњих послова, коју је завршио 2002. године након чега је распоређен у тадашњем Центру јавне безбједности Бањалука. Од 2004. године био је командир полицијске станице Лакташи. Високу школу унутрашњих послова у Бањој Луци завршио је 2007. године, а специјалистичке студије 2013. године. Почетком 2011. године распоређен је у Управу криминалистичке полиције на мјесто начелника Одјељења за борбу против организованог криминалитета, а затим на мјесто начелника Јединице за борбу против организованог криминалитета и корупције. На овој функцији остаје до 2013. године када је унапријеђен на мјесто начелника новоосноване Службе за борбу против организованог криминалитета и корупције - замјеника начелника Управе криминалистичке полиције. У 2015. и 2016. години радио је на мјесту замјеника начелника новоосноване Управе за борбу против тероризма и екстремизма, а од децембра 2016. године до почетка 2019. године био је начелник Управе криминалистичке полиције. Од 1. августа 2020. године обавља функцију директора полиције на коју је изабран са мјеста стручног савјетника министра унутрашњих послова Републике Српске. Обављајући различите функције у Министарству, организационе јединице којима је руководио и сам он су награђени више пута како од стране Министарства унутрашњих послова, тако и од стране међународних организација за бројне оперативне акције којима је руководио. Синиша Кострешевић је ожењен и отац је двоје дјеце.

Контакт

051/334-310
051/334-309
direktor@mup.vladars.net
Булевар Десанке Максимовић 4, 78000 Бања Лука


НАДЛЕЖНОСТИ


Директор полиције је основна организациона јединица у сједишту Министарства унутрашњих послова Републике Српске којом руководи директор. За свој рад одговоран је Министру унутрашњих послова и Влади Републике Српске.

Директор има надлежности да:

 • планира, управља и надгледа све активности полиције, а посебно послова из надлежности основне организационе јединице,
 • непосредно руководи полицијским активностима и с тим у вези организује, обједињује и усмјерава рад полиције, као и активностима неоперативних линија рада у функцији оперативних потреба.
 • Доноси рјешење о заснивању и престанку радног односа полицијских службеника линијских управа, те доноси рјешење о распореду руководилаца основних и унутрашњих организационих јединица по линији рада.
 • Учествује у предлагању буџета за потребе полиције.
 • Припрема програм рада, информације, анализе, извјештаје и друге материјале из дјелокруга полиције.
 • Редовно извјештава министра о предузетим мјерама и активностима полиције.

НАДЛЕЖНОСТИ


Замјеник директора полиције

051/334-310
051/334-309
Булевар Десанке Максимовић 4, 78000 Бања Лука


НАДЛЕЖНОСТИ


 • Непосредно организује, руководи и прати рад организационих јединица унутар организационе јединице Директора полиције,
 • организује дневне и периодичне састанке,
 • предлаже конкретне мјере,
 • стара се о сарадњи са другим организационим јединицама унутар Министарства.
 • Прати и анализира правдање употребе средстава принуде и оцјењује основаност правдања коју су донијели руководиоци основних организационих јединица.
 • Помаже директору полиције у свим активностима из његове надлежности,
 • замјењује директора полиције у случају његове одсутности или спријечености;
 • обавља и друге послове које му према потреби одреди директор полиције.

Организациона шема