Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

УПРАВА ЗА ОРГАНИЗОВАНИ И ТЕШКИ КРИМИНАЛИТЕТ


Начелник управе

Милосав Савковић, рођен 14.08.1973. године у Јајцу, гдје је завршио основну и средњу школу. Вишу школу унутрашњих послова завршио је 2003. године, а затим и Високу школу унутрашњих послова 2005. године, чиме је стекао звање дипломирани правник унутрашњих послова. У МУП-у Републике Српске је био запослен од 1994. године до 2006. године када је обављао послове полицајца и криминалистичког инспектора у СЈБ Јајце, ЦСБ Бијељина, ЦСБ Бања Лука и Управи криминалистичке полиције.
Од 2006. године прелази у Посебно одјељење за сузбијање корупције и организованог криминала - Специјално тужилаштво Републике Српске на послове истражиоца кривичних дјела организованог криминала и најтежих облика привредног криминала.
У МУП Републике Српске се враћа у јулу мјесецу 2016. године на послове криминалистичког инспектора у Управу криминалистичке полиције, a од септембра на послове начелника Одјељења за организовани криминалитет и дроге у Полицијској управи Бања Лука.
Послове начелника Управе за организовани и тешки криминал у МУП-у Републике Српске обавља од 25.01.2019. године.

Контакт

051/331-227
051/331-275
uоtk@mup.vladars.net
Булевар Десанке Максимовић 4, 78000 Бања Лука.


НАДЛЕЖНОСТИ


 • врши надзор и контролу над законитошћу рада организационих јединица;
 • врши послове спречавања, откривања и спроводи непосредне истраге кривичних дјела утврђених Законом о сузбијању корупције, организованог и најтежеих облика привредног криминалитета;
 • ради на предметима везаним за наведена дјела делегираним из других организационих јединица, проналажењу и хапшењу извршилаца кривичних дјела организованог криминалитета;
 • предузима активности на привођењу извршилаца надлежном тужилаштву, на основу наредби тужилаштва и у складу са Законом о кривичном поступку и Кривичним закоником;
 • прикупља обавјештајна сазнања и доказе о наведеним облицима криминалитета;
 • прати и анализира стање безбједности и појаве које погодују настанку и развоју организованог криминалитета;
 • организује и обавља криминалистичко оперативне и стручне послове;
 • предузима посебне истражне радње у складу са Законом о кривичном поступку, а на основу наредбе судије за претходни поступак;
 • организује, непосредно руководи и учествује у одређеним акцијама из области спречавања и откривања најсложенијих кривичних дјела, проналажењу и хватању њихових извршилаца;
 • врши усмјеравање, надзор и координацију оперативних активности на прикупљању података, анализира прикупљене податке и оперативно усмјерава њихово кориштење;
 • даје препоруке за предузимање даљих мјера и радњи,
 • сарађује сa другим организационим јединицама,
 • води прописане евиденције и проводи мјере заштите података;
 • врши криминалистичко-обавјештајно прикупљање података за лица за која се располаже сазнањима да су извршиоци кривичних дјела или се доводе у везу са извршењем кривичних дјела, као и за лицима над којима је отворена криминалистичка обрада у складу са Законом о кривичном поступку;
 • остварује сарадњу са државним органима, Службом за ревизију јавног сектора, Управом за индиректно опорезивање, Пореском управом и другим финансијским институцијама, у пословима од значаја за ефикасно спречавање и откривање најсложенијих облика криминалитета, као и полицијама других земаља у криминалистичко-обавјештајном раду;
 • учествује у одабиру и провођењу едукација полицијских службеника у пословима криминалистичко-обавјештајног рада, као и пословима прикривених истрага;
 • учествује у легендирању истражилаца и пружа им логистичку подршку;
 • уводи у предмет прикривеног истражиоца и информатора у складу са одредбама Закона о кривичном поступку;
 • пружа стручну помоћ полицијским управама, надзире обављање послова у том подручју;
 • учествује у изради нормативних аката, извјештаја и других стручних материјала;
 • врши процјене, планирање и извођење акција са другим носиоцима јавних овлаштења у циљу ефикасније борбе против криминалитета;
 • обавља и друге послове из свог подручја рада.

Организациона шема