Анонимна пријава кривичног дјела
 
 
 
  1. Ко је починилац КД?
 
2. Шта се догодило?
 
3. Гдје се догодило?
 
4. Кад се догодило?
 
5. Како се догодило?
 
6. С ким је био починилац КД?
 
7. Зашто је КД извршено?
 
8. На чију штету, ко је жртва?
 
9. Постоје ли свједоци?
 
10. Напомене...