Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske
← Povratak na Saopštenja | Informisanje javnosti » Saopštenja

Pres konferencija direktora policije Republike Srpske

| Banjaluka | Utorak, 10. maj 2005.

Danas je u Pres – centru Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, održana konferencija za novinare, na kojoj je direktor policije Dragomir Andan, zajedno sa načelnikom Uprave policije Nijazom Smajlovićem i zamjenikom načelnika Uprave kriminalističke policije Dragicom Đukić, prisutne predstavnike sredstava javnog informisanja upoznao sa aktuelnom bezbjednosnom situacijom, rezultatima rada Ministarstva te prioritetima u programskoj orijentaciji za naredni period. Direktor policije Republike Srpske Dragomir Andan prisutnima se obratio riječima: ''Dame i gospodo, poštovani predstavnici medija, Želim da vam se u ime Ministarstva i sa pozicije direktora policije zahvalim što ste se danas odazvali našem pozivu i što prisustvujete ovoj konferenciji za javnost. Zadovoljstvo mi je što je predstavljanje programa direktora policije izazvalo ovoliki interes medija. Cijenimo da je to dobar predznak da će i u buduće interes javnosti za rad direktora, ali i policije i Ministarstva u cjelini, izazivati interes javnosti i da će naša saradnja biti uspješna na obostrano zadovoljstvo i u interesu građana. Od naše saradnje i, rekao bih, od vašeg profesionalnog odnosa prema odgovornom poslu koji radite, zavisi u kojoj mjeri ćemo izvršiti zadatak koji vidimo kao zajednički, a to je da javnost i građane zbog kojih smo tu, svako na svom zadatku, blagovremeno, istinito i potpuno informišemo o svim aktuelnim, bezbjednosno interesantnim događajima i rezultatima koje policija i Ministarstvo postižu. U tome vidim naš zajednički interes i odgovornost prema građanima u odnosima koji moraju biti, htjeli mi to ili ne, partnerski, ali i krajnje korektni i uz potpuno preuzimanje svog dijela odgovornosti . Stoga odmah da kažem da ćemo biti otvoreni prema svim predstavnicima medija koji na tim osnovama žele da zajednički radimo. Naravno, uvijek nam je stalo do istinite i blagovremene informacije iz policijskih aktivnosti i rezultata koje postižemo za koje javnost iskaže interesovanje. Zainteresovani smo i za sve eventualne kritike koje budu argumentovane i koje budu upućivane prema policiji i nosiocima funkcija unutar Ministarstva, pa i prema direktoru policije. Ukoliko te kritike budu dobronamjerne služiće nam kao korektiv u radu i mi ćemo vam biti zahvalni na tome. Naravno, neargumentovane i zlonamjerne kritike ćemo prepoznati i nećemo prihvatati, a ponovo je na vama da i vi takve kritike prepoznate i na njih odgovorite istinom. Očekujem da ćemo uspostaviti redovnu komunikaciju i imati susrete bilo na ovakvim konferencijama ili u susretima uz kafu i na druge prihvatljive načine, koji će voditi jedinom cilju - obezbijediti objektivnu, potpunu, blagovremenu i istinitu informaciju iz oblasti unutrašnjih poslova u funkciji građanina. Vama je poznat i predstavljen program Ministarstva u ovoj godini i nema potrebe da ga danas ponavljamo. Ovdje želim jasno da naglasim da su Zakonom o unutrašnjim poslovima i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva, precizno i konkretno određeni i razgraničeni zadaci i odgovornost ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske i zadaci operativnog rukovođenja, ovlašćenja i obaveze direktora policije. U ostvarivanju ovih funkcija i zadataka ostvarena je neposredna, svakodnevna saradnja između ministra i direktora i tu nemamo nikakvih poteškoća u funkcionisanju MUP-a RS jer su ti odnosi na zavidnom, profesionalnom ali i međusobnom ljudskom odnosu. U okviru tog programa i utvrđenih ovlašćenja, obaveza i odgovornosti direktora policije naznačiću prioritete na kojima ću kao direktor policije insistirati u narednom periodu u okviru izvršavanja svih policijskih poslova i zadataka utvrđenih zakonom. Prioritetni zadaci na kojima ću raditi i insistirati u narednom periodu su: - izvršavanje zadatka prema Haškom tribunalu; - intenzivnije istraživanje, dokumentovanje i pokretanje postupaka za procesurianje krivičnih djela ratnog zločina nad srpskim, ali i ostalim narodima na cijelom području BiH; - problematika terorizma kojoj do sada nikako, ili je jako malo pažnje bilo dato u BiH, iako objektivno ta opasnost postoji u ovoj zemlji; - borba protiv organizovanog kriminala i svih vidova kriminala sa prioritetom na otkrivanje i procesuiranje krivičnih djela privrednog kriminala i rasvjetljavanje svih krivičnih djela, naročito težih u oblasti opšteg kriminaliteta iz ranijeg perioda koji opterećuju rad ovog Ministarstva i naročito pojedinih Centara javne bezbjednosti; - očuvanje dostignutog i podizanje na veći stepen javnog reda i mira, odnosno obezbjeđivanje okruženja za bezbjedan život svih građana Republike Srpske, odnosno njihove lične i imovinske sigurnosti na cijeloj teritoriji; - dalje unaprjeđivanje bezbjednosti saobraćaja uz pojačan preventivni rad, ali i preduzimanje represivnih mjera u svim situcijama kada to zakon od policije zahtijeva i kada je to nužno, kako bi se bezbjednost učesnika u saobraćaju podigla na što veći stepen itd. Naravno, kao direktor policije insistiraću na dosljednom provođenju propisa i ponašanju policije u skladu sa ovlašćenjima i insistirati na krajnje profesionalnom izvršavanju svih zadataka. Posebno ću insistirati na korektnom i profesionalnom odnosu policije prema građanima i stalno raditi na razvijanju svijesti kod svakog policajca da je tu zbog građanina, a ne da su građani zbog njih, kako se često shvatalo postojanje policije. Građanin i njegova bezbjednost će stalno biti u žiži interesovanja i zaštite koju obezbjeđuje policija. U profesionalnom radu i takvom odnosu očekujemo podršku svih građana i medija i zato vas i pozivamo na saradnju na svim nivoima počev od ulice i pozornika, preko mjesne zajednice i vođa sektora, zatim opština i komandira stanica i regija i načelnika centara do Ministarstva kao jedinstvene organizacije. Sve što uradimo dobro, pozivam vas da javno kažete i u tome nas podržite, a sve kritike da bez čekanja odmah nam uputite kako bi blagovremeno na njih reagovali. Ovo tim prije što će u metodu rada mene kao direktora policije biti praksa da se u svim centrima mjesečno izvrše analize ostvarenih zadataka, koje ćemo u nadležnim upravama cijeniti u sjedištu Ministarstva, a onda ići na teren i sa konkretnim zadacima i nosiocima aktivnosti sa preciznim rokovima nastojati stanje bezbjednosti svakodnevno unaprjeđivati. U tom metodu rada ići ćemo od Ministarstva preko Uprava i Centara, zatim policijskih stanica do svakog policajca. Ko ne bude mogao, htio ili ko se bude bojao izvršavati ove zadatke biće višak u policiji Republike Srpske i svoje mjesto će morati ustupiti drugima. Jednostavno, odvojićemo rad od nerada i izgraditi policiju koja će do kraja biti u interesu i raditi za narod, oslobođena svih političkih uticaja, kako je to i važećim Zakonom o unutrašnjim poslovima RS propisano. Dozvolite da nešto više kažem o navedenim prioritetima: 1. Dosadašnjim aktivnostima MUP-a, prije svega radom po pitanju Haškog tribunala i dobrovoljnim odlaskom, za sada šest haških optuženika u Hag, promijenjen je i odnos međunarodne zajednice prema MUP-u. Postajemo respektabilna institucija u BiH i međunarodnoj zajednici i više se ne atakuje na MUP u smislu nesaradnje sa Hagom. Ovo je samo prvi korak u očuvanju institucija Republike Srpske i MUP-a. Mnogo teže bitke predstoje nam u narednom periodu. Odnosi i obaveze prema Hagu i dalje ostaju prioritetna obaveza svih nas . 2. Pored Haga mora se dati puni operativni i stručni doprinos u dokazivanju ratnog zločina nad srpskim narodom u BiH. Ovo je težak i mukotrpan posao, mnogi kažu rad sa zakašnjenjem od 13 godina, ali ako se ima u vidu da ratni zločin nikad ne zastarijeva, mi moramo ovom zadatku pristupiti još organizovanije i stručnije te na taj način promijeniti lošu sliku ili imidž o srpskom narodu koji su nam drugi, našim pasivnim odnosom nametnuli. Niko od nas nema pravo da pasivno posmatra ovu problematiku, dok mnoge majke, očevi, braća, sestre i djeca ne znaju gdje su grobovi njihovih najmilijih. Zar je neko kriv zbog toga što je u periodu od '92 do '95 bio Srbin i da li je to dovoljan razlog da mu se ni danas poslije 13 godina ne zna za kosti. 3. Na trećem mjestu našeg prioriteta je do sada netretirana problematika - ''Terorizam''. Mislim da ovoj problematici nismo dali dovoljno značaja, te se u programskoj orijentaciji moramo opredijeliti i sa adekvatnom pažnjom prići ovom problemu. Ovu problematiku naročito aktueliziraju pitanja: Šta znači borba protiv terorizma? Zašto se cijeli svijet bori i boji ove najveće pošasti? Da li svijetu treba još jedan 11. septembar? Sigurno ne. Koliko smo proučili prisustvo mudžahedina u BiH? Šta radi njih 450 koji su dobili BiH državljanstvo? Da li među njima ima ''spavača'' i kada će se aktivirati? Na ova postavljena pitanja mi moramo dati odgovor. Naša ustavna obaveza je zaštita Ustavom utvrđenog poretka, održavanje stabilnog JRM, kontrola kriminaliteta i dr., ali bez odgovora i angažovanja po ovim pitanjima ne možemo izaći pred javnost i reći ''mi radimo na očuvanju Republike Srpske, zaštiti građana RS i BiH i očuvanju Ustavom utvrđenog poretka''. Zato ćemo u Ministarstvu i ovoj problematici prići mnogo organizovanije i konkretnije na svim nivoima organizovanja. Aktuelnost borbe protiv terorizma u BiH proizilazi iz činjenice o njihovom prisustvu na obukama koje se vrše na ovim prostorima. Pored navedenog, u narednom periodu će biti prioritet u radu i sva druga pitanja iz nadležnosti direktora policije. U kontinuitetu ćemo nastaviti aktivnosti i nastojati dalje unapređivati međupolicijsku saradnju sa svim agencijama koje se brinu o provođenju zakona u BiH, zatim policijama u zemljama iz okruženja i misijom Evropske unije – EUPM-a. Na kraju želim da naglasim da je svim organizacionim jedinicama naređeno da ukoliko imaju bilo koji predmet u ladici da ga odmah izvade, učine aktuelnim i odmah pokrenu proceduru. Svi koji su se ogriješili o zakon i o tome u policiji imamo ili dođemo do saznanja, moraju odmah biti predmet pažnje i pokrenuti postupci za procesuiranje. Tako će biti i u narednom periodu, ali taj rad mora biti krajnje profesionalan i bez bilo čijih političkih uticaja.'' Nakon izlaganja direktora policije, načelnik Uprave policije Nijaz Smajlović i zamjenik načelnika Uprave kriminalističke policije Dragica Đukić, javnost su upoznali sa aktuelnim bezbjednosnim stanjem, uporednim statističkim pokazateljima i trenutnim aktivnostima policije i kriminalističke policije, sa posebnim osvrtom na pojedine oblasti rada i djelovanja njihovih organizacionih jedinica.