Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske
← Povratak na | Informisanje javnosti »

Putem društvenih mreža moguće je narušiti javni red i mir izazivanjem, podstrekavanjem tuče ili fizičkog napada na drugog, prijetnjom napada na život, tijelo ili imovinu

| Banja Luka | Utorak, 27. januar 2015.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske je kao predlagač izradilo novi tekst Zakona o javnom redu i miru i dostavilo u formi nacrta Vladi Republike Srpske na razmatranje i usvajanje.

Zakon o javnom redu i miru („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 20/07) objavljen je 22. marta 2007. godine, a stupio je na snagu 30. marta 2007. godine. Tokom neposredne primjene navedenog Zakona u praksi su uočeni određeni nedostaci i nedorečenosti, kao i prevaziđenost pojedinih odredaba koje su dovele do poteškoća u primjeni pojedinih odredaba.

U predloženom tekstu Nacrta zakona sadržane su osnovne odredbe kojima se, pored predmeta zakona i prekršajnih sankcija, u odnosu na važeći Zakon o javnom redu i miru, proširuje definicija pojma javno mjesto, imajući u vidu, prvenstveno, društvene mreže preko kojih se vrše organizovanja određenih prekršaja javnog reda i mira, a veza se nalazi u mjestu na kojem je nastupila posljedica.

S tim u vezi, a imajući u vidu prekršaje javnog reda i mira nemoguće je određene prekršaje, kao što su ''upotreba pirotehničkih sredstava'', ''neovlašćena upotreba oružja'', ''konzumiranje opojne droge'' i dr. učiniti na društvenoj mreži, ali je moguće putem društvene mreže prouzrokovati organizovano narušavanje javnog reda i mira izazivanjem, podstrekavanjem tuče ili fizičkog napada na drugog, kao i učiniti prekršaj ugrožavanja bezbjednosti prijetnjom napada na život, tijelo ili imovinu, koje može imati stvarne posljedice i u tom slučaju će se adekvatno primjeniti Zakon o javnom redu i miru.

Napominjemo da je 26. jula 2014. godine u Republici Srpskoj stupio na snagu Zakon o prekršajima Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 63/14) koji je kao jednu od prekršajnih sankcija uveo i kaznu zatvora. Takođe, mora se imati u vidu da je članom 149. stav 3. Zakona prekršajima RS propisano da ukoliko lice prihvati odgovornost i najkasnije u roku od osam dana od dana prijema prekršajnog naloga plati polovinu izrečene novčane kazne, oslobađa se plaćanja druge polovine izrečene novčane kazne. Iz navedenog jasno proizilazi da su novčane kazne predviđene Prijedlogom zakona o javnom redu i miru, u suštini manje u odnosu na važeći Zakon o javnom redu i miru.

Oznaka ''neprimjenjivo'' podrazumijeva da ne postoje izvori prava EU koji se odnose na predmetnu materiju. Navedeno podrazumijeva da data tematika nije regulisana na nivou EU, već je ostavljena zemljama članicama da je same uređuju. Oznaka ''neprimjenjivo'' nije smetnja za upućivanje propisa u proceduru donošenja. Bitno je istaći da ukoliko je propis u suprotnosti sa propisima EU, odnosno da postoje izvori prava EU koji se odnose na predmetnu materiju, ali nije vršeno usklađivanje da se stavlja oznaka ''nije usklađivano'', a u skladu sa Uputstvom o načinu popunjavanja Izjave o usklađenosti nacrta i prijedloga propisa sa pravnom tekovinom EU i pravnim aktima Savjeta Evrope (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 102/14).

Napominjemo da je Narodna skupština Republike Srpske na 35. redovnoj sjednici održanoj 2. jula 2014. godine, utvrdila Nacrt zakona o javnom redu i miru i da je isti u formi Nacrta bio dostupan javnosti na zvaničnoj internet stranici MUP RS i NS RS, radi dostavljanja eventualnih primjedbi, prijedloga i sugestija.

Prijedlog zakona o javnom redu i miru je dostavljen Narodnoj skupštini Republike Srpske i o istom će se prilikom usvajanja raspravljati.

Napominjemo da su i Nacrt i Prijedlog zakona o javnom redu i miru dobili pozitivno mišljenje Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo.