Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske
← Povratak na Saopštenja | Informisanje javnosti » Saopštenja

Direktor policije dostavio odgovor Komesaru EUPM-a

| Banja Luka | Nedelja, 05. jun 2005.

Direktor policije Republike Srpske Dragomir Andan je povodom sprovedene istrage i pisane korespodencije sa komesarom EUPM-a i Visokim predstavnikom u Bosni i Hercegovini u odnosu na komentare o prisustvu islamskih grupacija u BiH, datim na konferenciji za štampu koja je održana 10. maja 2005. godine, dostavio pismo komesaru EUPM-a u BiH u kojem se između ostalog ističe: ''Duboko žalim ukoliko su informacije koje sam naveo u vezi sa djelovanjem islamskih grupacija u BiH uznemirile građane BiH i RS. Pogotovo, žalim zbog bilo kakve štete ukoliko je to mogao uzrokovati moj komentar o povezanosti BiH sa bombaškim napadom u Madridu. Želio bih ovom prilikom taj komentar i pojasniti kao iznošenje informacije koja je obavještajnog i operativnog karaktera i ona kao takva nije provjerena i potvrđena kao istinita te se s toga ne može cijeniti kao ''čvrsti dokazi'', kako je to apostrofirano u pismu Visokog predstavnika. Prerano iznošenje informacije operativnog karaktera u javnost, sa profesionalnog stanovišta, nije korisno i očigledno se u tom kontekstu može smatrati pogrešnim, a posebno politički obojenim i motivisanim, kako je to i navedeno u zaključcima Vašeg izvještaja Visokom predstavniku, koje u osnovi prihvatam. Naravno, ja moram posebno podvući da moje izjave nisu bile politički motivisane, te u tom kontekstu i želim povući taj komentar, ali istovremeno prihvatam mogućnost da se takav komentar može protumačiti kao uplitanje policije u politička pitanja, da je neprimjereno da Direktor policije iznosi takve navode, prilagođeno određenom političkom momentu i potrebi i sl.'' U dijelu pisma, Direktor policije je naznačio apsolutnu ličnu opredjeljenost za profesionalni odnos i zajednički rad po pitanju bezbjednosnih izazova: ''Visok stepen osjetljivosti, preventivnog rada, obavještajnih i operatvinih aktivnosti mora biti imperativ svih bezbjednosnih agencija, time i policije RS, kako u odnosu na doprinos širokom svjetskom pokretu u borbi protiv terorizma, tako još više u odnosu na zakonsku, profesionalnu ali i moralnu obavezu zaštite građana, društva i institucija u RS i BiH u odnosu na ovu, svjetski rasprostranjenu pošast. Ovakav pristup policije RS i mene kao Direktora biće imperativ u skladu sa profesionalnim standardima policijskog rada, čemu će biti posvećena posebna pažnja i u javnim komentarima kako se problemi ove vrste ne bi javljali u budućnosti.''