Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske
← Povratak na Servisne informacije | Informisanje javnosti » Servisne informacije

Reagovanje MUP-a RS

| Banjaluka | Petak, 31. oktobar 2003.

Nakon obavještenja u medijima da je na sjednici Vijeća ministara, 30.10.2003.godine, usvojen Nacionalni akcioni plan borbe protiv organizovanog kriminala u Bosni i Hercegovini, kojim su, između ostalog predviđene reforme policijskih nadležnosti, ovlašćenja i zakonskih rješenja u oblasti bezbjednosti, Ministarstvo unutrašnjih poslova RS je analiziralo moguće refleksije navedenog dokumenta na funkcionisanje ukupnog sistema bezbjednosti u Republici Srpskoj i BiH. Između ostalog, ocijenjeno je da je nužno da se svi aspekti Nacionalnog akcionog plana borbe protiv organizovanog kriminala, kao i najavljenih zakona s tim u vezi, moraju svestrano razmotriti kroz institucionalni sistem Republike, pogotovo što je MUP RS imao ozbiljnih primjedbi na nacrt ovog dokumenta. Time bi bili izbjegnuti ili na najmanju mjeru svedeni eventualno mogući nepovoljni uticaji na stanje i kretanja bezbjednosti. Takođe, nekritičko prihvatanje neprovjerenih i na ovim prostorima u praksi teško primjenjivih organizacionih i drugih rješenja mogu imati nepovoljnog odraza na ukupno stanje bezbjednosti. Prije svega, zbog sukoba nadležnosti i ovlašćenja, paralelizma u vršenju policijskih poslova a samim tim i slabljenja efikasnosti, kao i racionalnosti sa aspekta budžeta i problema koji bi mogli nastati u kadrovskoj oblasti. Zbog toga će Ministarstvo unutrašnjih poslova zatražiti od Vlade RS da o svim relevantnim pitanjima u vezi navedenog plana i najavljenih reformi u oblasti bezbjednosti održi posebnu sjednicu i informiše nadležna tijela Narodne skupštine RS.