Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske
← Povratak na Servisne informacije | Informisanje javnosti » Servisne informacije

Oblast JRM

| Banjaluka | Petak, 07. novembar 2003.

Sa aspekta parametara koje Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske redovno prati i analizira, može se zaključiti da je stanje u oblasti javnog reda i mira sve povoljnije. Tokom devet mjeseci ove godine na području RS evidentirano je 9 498 prekršaja javnog reda i mira, što je za 0,25 % manje nego u istom periodu 2002. godine. Istovremeno, identičan je broj prekršaja u kojima je učestvovalo pet ili više lica – narušavanje JRM u većem obimu (76). Za prekršaje u oblasti javnog reda i mira, policijske stanice podnijele su 6 574 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka protiv 9 620 lica. Broj zahtjeva veći je za 2 % , a prijavljenih lica za 4 %. Sudovi za prekršaje su riješili 3 852 podnesena zahtjeva, od kojih je 79 % (3 046) iz prethodnih godina, što je po našem mišljenju mali procenat riješenosti te nepovoljno utiče kako na preventivni tako i na represivni efekat u radu policije. Najviše prekršaja izvršeno je na području Centra javne bezbjednosti Banjaluka (4 511), CJB Bijeljina (2 338), CJB Doboj (1 281), CJB Srpsko Sarajevo (786), CJB Trebinje (582), što približno odgovara veličini područja i broju stanovnika koje pokriva CJB. Evidentno povoljnijem stanju JRM, pored ostalog, doprinjeli su i rezultati akcija organizovanih na području cijele Republike, s ciljem pojačane kontrole rada ugostiteljskih objekata i drugih lokaliteta na kojima se učestalije narušava JRM. Otkrivanje i blagovremeno prijavljivanje prekršaja i sankcionisanje počinioca biće nastavljeno i u narednom periodu radi stvaranja sve povoljnijeg bezbjedonosnog ambijenta i zaštite lične i imovinske sigurnosti građana RS.