Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske
← Povratak na Novosti | Informisanje javnosti » Novosti

Zadovoljavajuće stanje bezbjednosti na području Policijske uprave Gradiška u prva tri mjeseca tekuće godine

| Gradiška | Četvrtak, 26. april 2018.

U Policijskoj upravi Gradiška, 26.04.2017. godine,održana je pres konferencija za novinare na kojoj su prezentovani rezultata rada za prva tri mjeseca 2018. godine. Konferenciji su  prisustvovali načelnik Policijske uprave Gradiška Miloš Brkić, načelnik Odjeljenja kriminalističke policije Željko Puzić i načelnik Odjeljenja policije Dejan Trifković.

Načelnik Brkić je istakao da je u prva tri mjeseca tekuće godine zabilježen pad evidentiranih krivičnih djela za 17,76%, manji je broj narušavanja javnog reda i mira za 32,91% (nije evidentirano nijedno narušavanje JRM  sa 5 ili više lica dok  je prošle godine u istom periodu evidentirano 1 narušavanje JRM  sa 5 ili više lica), a manji je i broj evidentiranih saobraćajnih nezgoda za 3,36% (nije evidentirana nijedna saobraćajna nezgoda sa smrtno stradalim  licima dok su prošle godine u istom periodu evidentirane 2 saobraćajne nezgode u kojima su 2 lica smrtno stradala). Stanje bezbjednosti na području Policijske uprave Gradiška se može ocijeniti kao zadovoljavajuće jer je zabilježen pad u svim segmenitima, a takođe u posmatranom periodu nisu evidentirana krivična djela koja bi izazvala uznemirenost javnosti (nisu evidentirana ubistva, razbojništva, razbojničke krađe i teža krivična djela).

Načelnik Odjeljenja kriminalističke policije Željko Puzić je istakao da je u periodu januar-mart 2018. godine na području Policijske uprave Gradiška došlo do smanjenja evidentiranih krivičnih djela za 17,76% u odnosu na uporedni period i evidentiranih izvršilaca za 11,11,%, kao i broja podnesenih izvještaja nadležnom tužilaštvu za 17,17%. Od ukupno evidentirano 88 krivičnih djela,77 krivičnih djela je iz oblasti opšteg kriminaliteta što je takođe manje  za 23,76% u odnosu na uporedni period kada je evidentirano 101 krivično djelo. Iz oblasti opšteg kriminaliteta ukupno su riješena63 krivična djela. Procenat ukupne rasvjetljenosti svih krivičnih djela je 83,14%, dok je procenat rasvijetljenosti krivičnih djela po NN 59,46%.

U posmatranom periodu  prijavljeno je40 krivičnih djela protiv imovine, od čega su najbrojnije ,,Teške krađe“-17 i ,,Krađe“-8. U analiziranom periodu evidentiran je manji broj imovinskih krivičnih djela za 32,2% u odnosu na uporedni period prethodne godine. Takođe, broj evidentiranih krivičnih djela ,,Teška krađa“ je u padu za 32% ili u odnosu 17:25, kao i krađa za 50% ili u odnosu 8:16.

Zaprimljeno je 6 prijava o počinjenim krivičnim djelima protiv života i tijela, i to 6 lake tjelesne povrede. Ravjetljenost krivičnih djela protiv života i tijela iznosi 100%. Prijavljena su 2 samoubistva.

Operativnim radom policijskih službenikaotkrivena su 4 krivična djela i 6 prekršaja u vezi zloupotrebe opojnih droga kojom prilikom je pronađena i oduzeta određenena količina marihuane i tableta ekstazi, a 5 lica je lišeno slobode.

Načelnik Odjeljenja policije Dejan Trifković  je istakao da su ukupno evidentirana 53 narušavanja javnog reda i mira, što je manje za 32,91% u odnosu na uporedni period kada je evidentirano 79 narušavanja. Takođe, broj počinjenih prekršaja je manji za 36,28% ili u odnosu 72:113, a koji su sankcionisani podnošenjem32 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i izdavanjem 23prekršajna naloga. Prekršaje je počinilo 74 lica, među kojima je 11povratnika i 9 maloljetnika.

Evidentirano je 115 saobraćajnih nezgoda, što je manje za 3,36% u odnosu na uporedni period kada je evidentirane  119 nezgoda. Od ukupno evidentirano 115 nezgoda, 35 nezgoda je sa posledicama po lica a 80 nezgoda sa materijalnom štetom. 3 lica su zadobila teške tjelesne povrede, a 45 lica lake tjelesne povrede.

Ukupno je evidentirano 2616 prekršaja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja, koji su snkcionisani sa 49 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i izdavanjem 2348 prekršajnih naloga.

Iz oblasti bezbjednosti saobraćaja preduzeto je niz preventivno-represivnih aktivnosti, kojom prilikom je iz saobraćaja isključeno 248 vozača, od toga 165 vozačaje isključeno zbog vožnje pod uticajem alkohola, 67 vozača je isključeno zbog upravljanja motornim vozilom prije sticanja prava i iz ostalih razloga isključeno  je 16 vozača. Takođe, iz saobraćaja su isključena i 92 vozila. Od ukupno 1735 vozila koje je provjereno  kroz aplikaciju STARS (vozila sa inostranim registarskim oznakama) sankcionisano je 86 vozača.

Policijski službenici su obezbijedili ukupno 46 javnih okupljanja i 67 sportskih priredbi.

Obavještavamo građane da je 24.04.2018. godine na snagu stupio Zakon o izmjenama Zakona o oružju i municiji Republike Srpske kojim je propisano da su vlasnici oružja za ličnu bezbjednost (pištolji i revolveri) obavezni da do 31. decembra 2018. godine podnesu zahtjev za izdavanje novog oružnog lista kojem je istekao rok važnosti.

Osnovni cilj donošenja ovakvih izmjena Zakona, jeste da se vlasnicima oružja omogući da, ukoliko su propustili dosadašnje rokove za zamjenu nevažećih oružnih listova, a žele da zadrže oružje za ličnu bezbjednost, omogući da izvrše zamjenu, a ne da budu prekršajno sankcionisani.