Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske
← Povratak na Saopštenja | Informisanje javnosti » Saopštenja

Apel građanima da u skladu sa zakonom izražavaju protest

| Banja Luka | Utorak, 12. jun 2018.

 

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske apeluje na građane da proteste u vezi sa cijenom naftnih derivata izražavaju u skladu sa zakonskim propisima, te da poštuju zakonske propise u oblasti bezbjednosti saobraćaja. U suprotnom MUP će, u skladu sa zakonskim propisima, sankcionisati sve one koji čine prekršaje nepropisnog  zaustavljanja i parkiranja vozila. 

Zakonom o javnom okupljanju Republike Srpske uređena su javna okupljanja građana, radi javnog izražavanja političkih, socijalnih i drugih uvjerenja i interesa, način organizovanja mirnih okupljanja i javnih protesta.

U članu 3. ovog Zakona propisano je da je prostor primjeren za javni skup, javno mjesto koje je pristupačno i pogodno za okupljanje lica čiji broj i identitet nije unaprijed određen i na kome okupljanje građana ne dovodi do ugrožavanja prava drugih lica, javnog morala, bezbjednosti ljudi i imovine, zdravlja ljudi i ometanja javnog saobraćaja. U stavu 2. ovog člana propisano je da prostor primjeren za javni skup, je i prostor na kojem se odvija javni saobraćaj kada je moguće dodatnim mjerama obezbjediti privremenu izmjenu režima saobraćaja, kao i zaštitu zdravlja i bezbjednost ljudi i imovine.

 

Ovim Zakonom, predviđena je novčana kazna 500-1.500 KM za fizička lica koja onemoguće nesmetan prolazak vozilima policije, hitne pomoći i vatrogasnim vozilima; organizuju javno okupljanje u blizini bolnica, dječijih vrtića, osnovnih škola, kao i na magistralnim, regionalnim i lokalnim putevima na način kojim se ugrožava bezbjednost saobraćaja, dok je predviđena kazna za pravna lica 3.000-9.000 KM.

Zakonom o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, članom 69. propisano je da vozač ne smije da zaustavi ili parkira vozilo na mjestu na kojem bi ono ugrožavalo bezbjednost drugih učesnika u saobraćaju, ili predstavljalo smetnju za normalno odvijanje saobraćaja ili kretanje pješaka, te su propisane radnje koje je vozač dužan preduzeti u slučaju da je vozilo prinuđeno da se zaustavi na kolovozu.

Takođe, članom 73. i 74. ovog zakona propisani su elementi nepropisnog zaustavljanja i parkiranja, a u članu 75. istog zakona propisano je da će ovlašteno lice odrediti da se vozilo premjesti na drugo mjesto ako je zaustavljeno ili parkirano na mjestima iz člana 73. i 74. navedenog zakona. U članu 77. stav 1., tačka 1. i stavu 2. propisane su radnje koje je vozač dužan preduzeti u slučaju da je vozilo prinuđeno da se zaustavi na kolovozu. 

Učesnici u saobraćaju koji nepoštuju opisane odredbe kazniće se jedinstvenom novčanom kaznom u iznosu od 40 KM, dok će se novčanom kaznom kaznom od 100 KM kazniti učesnik koji ne postupi po zahtjevu izraženom pomoću znaka ili prema naredbi ovlaštenog lica.

U skladu sa Zakonom o javnom redu i miru Republike Srpske lice koje ometa ili spriječava djelovanje državnih organa, da vrše svoje funkcije, kazniće se novčanom kaznom od 500 do 1.500 KM ili kaznom zatvora do 60 dana.

U skladu sa članom 170. Zakona o prekršajima Republike Srpske ovlašteni policijski službenik može lice zatečeno u vršenju prekršaja, zadržavanjem, lišiti slobode ako postoje okolnosti koje ukazuju da će lice ponoviti prekršaj ili dovršiti pokušaj prekršaja.

U vezi sa tim, policijski službenici MUP-a Republike Srpske su dana 11.06.2018. godine, sankcionisali 142 lica na području Republike Srpske.

Napominjemo, MUP Republike Srpske će i u narednom periodu preduzimati sve mjere i radnje u skladu sa Zakonom o javnom okupljanju Republike Srpske, Zakonom o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, Zakonom o javnom redu i miru Republike Srpske i Zakonom o prekršajima Republike Srpske.